Kongre Sekretaryası
 

Organizasyon Sekretaryası

Mutlu ALBAN

sehircevresaglikkongresi@gmail.com
mutlu.alban@sehircevresaglikkongresi.com