Genel Açıklama ve Başvuru Süreci


BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır.

Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği TAM METİN BİLDİRİ göndermeleri gerekmektedir.

  • Bildiri özeti son gönderim tarihi …………….'dir.
  • Bildiriler sadece web sitesi üzerinden gönderilmelidir.
  • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce gönderilebilir.
  • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.

Bildiri özetleri III. Uluslar Arası Şehir Çevre Sağlık Kongresi ve 1.Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi Bildiri Hazırlama, Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

1.AŞAMA- ÖZET GÖNDERME

Özet Metnin Kongre Sekretaryasında son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Özet değerlendirme süreci en çok 7 gün sürmektedir. 

Bildiri göndermeden önce III. Uluslar Arası Şehir Çevre Sağlık Kongresi Bildiri Hazırlama, Değerlendirme Yönergesini ve örnek bildirileri inceleyiniz.

2.AŞAMA-BİLGİLENDİRME

Özet metninin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgilendirme mailinin sekretarya tarafından gönderilmesi sağlanacaktır.

3.AŞAMA KABUL/RED YAZISI

Yedi gün içinde Hakem değerlendirme sonucunun bildirilmesi sağlanacaktır.

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir.

4.AŞAMA- TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak tam metin göndermek isteyenlerin kongre bildiri hazırlama yönergesi doğrultusunda hazırladıkları tam metinleri web sayfası üzerinden göndereceklerdir. Bildiri tam metinleri değerlendirildikten sonra Kongre Tam Metinler Kitabında yayımlanacaktır.

5.AŞAMA- KESİN KAYIT

Kongreye kesin kaydın yapılması. Kongreye kesin kayıtlar 15 Mart 2021 tarihine kadar web sitesi üzerinden kongre katkı payı ödenmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Kesin kayıt için ödemeler web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

6.AŞAMA- ONLİNE KONGRE İÇİN ŞİFRELERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye kesin kayıt yaptıranların Online Kongre platformuna kayıtları yapılarak Giriş şifreleri katılımcıya gönderilecektir. Katılımcılar Kongre süresince bu şifreleri kullanarak bütün sunumları izleyebilecek ve bildirilerini sunabileceklerdir.

7.AŞAMA- BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Online kongre platformu üzerinden kongre programı doğrultusunda katılımcılar bildirilerini sunacaklardır. Sunum öncesinde katılımcılar hazırladıkları power point sunumlarını sunumlarını yükleyip bildiri sunumunu gerçekleştireceklerdir.

Kongrede Sunum Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaktır. Sunulmayan bildiriler için ücret iadesi yapılmamaktadır.

8.AŞAMA- KATILIM SERTİFİKALARI

Elektronik ortamda hazırlanmış olan kongre katılım sertifikaları ve teşekkür belgeleri katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

9. AŞAMA- KİTAPLARIN HAZIRLANMASI

Kongre sonrasında Kongre Bildiri özetleri kitabı ve tam metinler kitabı hazırlanarak katılımcıların kullanımına sunulacaktır.