Genel Bilgiler


Kongrenin Adı: 3. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi ve 1.Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

Kongrenin Teması: İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek- Climate Change and Healthy Future

Kongrenin Tarihi: 16-20 Nisan 2021

Kongrenin Yeri: Sanal Ortam

Kongrenin Dili: Türkçe-İngilizce

Kongrenin Gerçekleştirileceği Platform: Kongre, sanal toplantılara olanak sağlayan https://www.acaport.com/ adlı platform üzerinde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Gerçekleştirilme Şekli: Acaport, başta akademisyenler olmak üzere çeşitli alanlardan uzmanların sahip olduğu bilgi ve becerileri dijital teknolojinin yarattığı olanakları kullanarak diğer insanlarla paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktadır.

Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara giriş şifreleri gönderilerek online kongre platformuna katılımları sağlanacaktır. Kongre süresince bu şifre ile bütün sunumlar takip edilebilecek, sunum yapılabilecek, soru cevap şeklinde interaktif iletişim kurulabilecek, sunumlar indirilebilecektir.

Kongre Çıktıları:

  • Kongre Bildiri Özetleri Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
  • Kongre Tam Metin Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
  • Kongre sanal kayıtları (USB-şifreli link kullanımı)

Belgeler:

  • Kongreye Katılanlara Kongre Katılım Sertifikası
  • Kongreye bildiri gönderip sunum yapanlar için Kongre Katılım Sertifikası
  • Davetli konuşmacılar için Kongre Katılım Sertifikası ve Teşekkür Belgesi

Kongre Sonrası Yayınlar ve Bildirilerin Makale Olarak Yayınlanması:

  • Kongre sonrası hazırlanacak olan özet ve tam metinler kitabı Elektronik ortamda ISBN'li olarak 15 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacaktır ve web sitesinden katılımcıların erişimine açık olacaktır.
  • Kongrede sunulan bildirilerden isteyen katılımcıların tam metinleri hakemli akademik dergi olarak yayına başlayan City Health Journal ve Climate and Health Journal adlı dergilerde yayınlanabilecektir. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen katılımcılar Dergilerin yayın ve yazım kurallarına uygun hale getirilmiş makalelerini doğrudan dergilerin web sitesine yükleyebilirler. Kongre hakem hakem sürecine tabi olan makaleler için ayrıca hakem değerlendirme süreci uygulanmayacaktır.

        İlgili Dergi Web Siteleri

Oraganizasyon: Alban Tanıtım