I.KONGRENİN WEB SİTESİ

Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda uygun bulunan sınırlar içerisinde belirlenmesi gereken her türlü işareti ifade eder.

Markanız; toplumla iletişim, reklam, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde sunmuş olduğunuz mal veya hizmetlere ilişkin olarak içinde bulunduğunuz piyasada bir değer ifade eder. Bu değer, yapılacak doğru yatırımlar ve markanın doğru kullanımı sayesinde artar ve hem kendi teşebbüsünüze hem de ülkemize katma değer yaratır.

Markanın tescili amacı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından idari süreç başlar. Bu süreçte markanın kanunda belirtilen kriterleri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Kurum nezdinde araştırma yapılır. Üçüncü kişilerin de ilandan itibaren görüş bildirmesi mümkündür. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek ve gereksiz masraflardan kaçınmak adına profesyonellerin desteği şarttır.

Başarılı bir idari sürecin ardından markanın tescil edilmesi halinde sahibine bir tekel hakkı sunulur. Böylece tescil edilen markayı sahibinin rızası dışında kimse kullanamaz. Böyle bir kullanımın tespiti durumunda ivedi şekilde hukuki prosedür işletmek gereklidir.

Marka hakkına tecavüz halinde;

  • Tecavüzün tespiti
  • Tecavüzün men’i
  • Tecavüzün ref’i
  • Maddi tazminat
  • Manevi tazminat
  • İtibar tazminatı

istemleri ile hukuki yollara başvurulabilir.

Ayrıca marka hakkının ihlal edilmesi durumunda yalnızca marka hakkına özgü olarak belirlenmiş olan cezai dava yolarına da başvurulabilir.