Kongre Bilgileri

Kongre Adı:

  • III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi 
  • I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

Kongrelerin Teması: İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek

Kongrelerin Tarihi: 16-20 Nisan 2021

Kongrelerin Yeri: Sanal Ortam

Kongrelerin Dili: Türkçe-İngilizce

Kongrelerin Gerçekleştirileceği Platform: Kongre, sanal toplantılara olanak sağlayan bir platform üzerinde gerçekleştirilecektir.

Kongrelerin Gerçekleştirilme Şekli: 

Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara giriş şifreleri gönderilerek online kongre platformuna katılımları sağlanacaktır. Kongre süresince bu şifre ile bütün sunumlar takip edilebilecek, sunum yapılabilecek, soru cevap şeklinde interaktif iletişim kurulabilecektir. 

Kongrelerin Çıktıları:

  • Kongre Bildiri Özetleri Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
  • Kongre Tam Metin Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
  • Kongre sanal kayıtları (USB-şifreli link kullanımı)

Belgeler:

  • Kongreye katılanlara Kongre Katılım Sertifikası,
  • Kongreye bildiri gönderip sunum yapanlar için Kongre Katılım Sertifikası,
  • Davetli konuşmacılar için Kongre Katılım Sertifikası ve Teşekkür Belgesi,

Kongre Sonrası Yayınlar ve Bildirilerin Makale Olarak Yayınlanması:

  • Kongre sonrası hazırlanacak olan özet ve tam metinler kitabı Elektronik ortamda ISBN numarası alınarak 15 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacaktır ve web sitesinden katılımcıların erişimine açık olacaktır.
  • Kongrede sunulan bildirilerden isteyen katılımcıların tam metinleri hakemli akademik dergi olarak yayına başlayan; City Health Journal ve Climate and Health Journal adlı dergilerde yayınlanabilecektir. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen katılımcılar dergilerin yayın ve yazım kurallarına uygun hale getirilmiş makalelerini doğrudan dergilerin web sitesine yükleyebilirler. Kongre hakem sürecine tabi olan makaleler için ayrıca hakem değerlendirme süreci uygulanmayacaktır.

        İlgili Dergi Web Siteleri: