17 NİSAN CUMARTESİ PROGRAMI

KONFERANS – 5 

10:00-10:45

ÇEVRE SORUNLARININ KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Moderatör: Hayriye Nurcan Ek- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Funda Kaya-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

PANEL – 4

10:00-10:45

BİRAZ DA PROJELERİ KONUŞALIM

Moderatör: Seçil ÖZKAN- Gazi Üniversitesi
Konuşmacılar:
Katılımcı Sosyal İnovasyon Projeleri ve Desteklerde Yeni Dönem
• Erdal Akdeve – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürü
2021 Ekonomi Gündeminde Sanayi ve Akademi İşbirlikleri
• Adil Özhan – Bağımsız Denetçi, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Genel Sekreteri
Projelerle İklim Değişikliğinin Çok Boyutluluğu; İnsan, Çevre ve Ekonomi
• Özge Güner Özsoy – Türkiye Kızılay Derneği

KONFERANS – 6

11:00 -11:45

DENEYSEL KENTLER; KENT’İN DÖNÜŞÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Moderatör: Aysun Akgün– Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisi
Konuşmacı: Baha Kuban– Demir Enerji

KONFERANS – 7

11:00 -11:45

ÇEVRE, EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ VE ENERJİ SORUNU

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı : Dilek Öztaş – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

KONFERANS – 8

11:45-12:45

SAĞLIKLI ŞEHİRLER İÇİN ŞİMDİ HAREKET ZAMANI

Moderatör: Sezen Özeke- Muğla ENVERÇEVKO
Konuşmacılar:
Sağlıklı Şehirler için Şimdi Hareket Zamanı
• Laska Nenova- ISCA Kampanya ve Üyelik Direktörü
Malta’da sağlıklı şehirler icin fiziksel Aktivite kampanya/projeleri
• Cynthia Debono- MOVE Malta – Placemaking Europe – GAME international,
Kurucu ve Ulusal Koordinatör

KONFERANS – 9

11:45-12:30

JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK ÇEVRE SORUNLARININ İNCELENMESİ

Moderatör: Yaşam Umutlu- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Fatma Kurtoğlu- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

KONFERANS – 10

14:00 – 14:45

SAĞLIK, HUZUR VE AFİYET

Moderatör: E.Didem Evci Kiraz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Necdet Subaşı – Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri

PANEL – 5

15:00-16:30

ÇARPIK KENTLEŞME VE TEK SAĞLIK

Moderatör: Osman YILMAZ- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Konuşmacılar:
Sağlıklı Kentleşme İçin Niçin Tek Sağlık ?
• Adnan SERPEN– Veteriner Hekim, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri
Yeşil Mutabakat Penceresinden Sağlıklı ve Yeşil Kentleşme
• Nuri AZBAR- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Tarım Alanlarımız ve Kentleşme
• A. Esen ÇELEN– Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü
Covid-19 Sonrası Kentsel Mekândan Beklentiler: Fırsat mı ? Tehdit mi ?
• Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA- Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Planlama Bölümü

PANEL – 6

15:00 – 16:30

ÇEVRE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Moderatör: Seçil ÖZKAN, E. Didem EVCİ KİRAZ
Konuşmacılar:
Çevre sağlık okuryazarlığı ve önemi
• Seçil ÖZKAN-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Çevre sağlığı okuryazarlığında risk iletişimi
• Hulya ŞİRİN-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Çok sektörlü çevre sağlık okuryazarlığı
Deniz ÇALIŞKAN-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Çevre sağlık okuryazarlığı nasıl ölçülür?
Asiye Uğraş DİKMEN,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PANEL – 7

16:45 – 18:00

KENTLERDE ELEKTROMANYETİK ALANLAR (EMA)

Moderatör: Murat Topbaş-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
EMA Kavramı ve Önemi
İsmail Hakkı Çavdar- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kentsel Alanda EMA Kaynakları ve Ölçüm Teknikleri
Zeynep H. Tuğcu– Karadeniz Teknik Üniversitesi
EMA ve Sağlık Etkisi
Murat Topbaş– Karadeniz Teknik Üniversitesi

PANEL – 8

16:45 – 18:00

ATIK SU EPİDEMİYOLOJİSİ

Moderatör: Pınar Özdemir- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
Atık su epidemiyolojisi
● Ayşe Taş- Sağlık Bakanlığı
Türkiye Atık Sularında ve Çamurlarında Sars-Cov-2 Taranması ile Covid-19 Yayılımının İncelenmesi
● Bilge Alpaslan Kocamemi-Marmara Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 5

18:00 – 19:15

Moderatör: Mediha Burcu Sılaydın Aydın- Dokuz Eylül Üniversitesi
Konuşmacılar:
AÇIK YEŞİL ALANLARIN SALGINLARLA MÜCADELE ARACI OLARAK KULLANILMASI: ULUSAL ULUSLARARASI YAZIN KARŞILAŞTIRMASI
Emel Aydın, Yasemin İlkay- Yüzüncü Yıl Üniversitesi
AFET SONRASI TOPLANMA ALANLARININ ANALIZI: ÇANAKKALE ÖRNEĞI
Çiğdem Kaptan Ayhan, Miray çapraz, Ayşe İlsay, Deniz Puyan – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN VE YAPILI ÇEVRENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Elif Esra Özgül, Merve Açar, Süleyman Toy- Atatürk Üniversitesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALAN PLANLAMASINDA KENT BELEDİYELERİNİN EKOLOJİK HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüccet Vural- Bingöl Üniversitesi
KENT PLANLAMADA PLAN KADEMELERININ İKLIM DEĞIŞIKLIĞINE ADAPTASYON POLITIKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Hilmi Evren Erdin, Mediha Burcu Sılaydın Aydın- Dokuz Eylül Üniversitesi
SAĞLIKLI KENTLERDE KAMUSAL MEKÂNLARIN İKLİME DUYARLI TASARLANMASI
Seyran Büşra Gök, Furkan Öztürk- Atatürk Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 6

18:00 – 19:15

Moderatör: Hakan Çelebi- Aksaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
ATIK, ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE DOSTU DİŞ HEKİMLİĞİ
• Nevra Karamüftüoğlu- Gazi Üniversitesi
ATIKSU DÖNGÜSÜNÜN GÖZARDI EDİLEN KİRLİLİK YÜKÜ: ARAÇ YIKAMA ATIKSULARI
• Hakan Çelebi, Tolga Bahadır, İsmail Şimşek, Şevket Tulun -Aksaray Üniversitesi
ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEORİK BİR TARTIŞMA
• Muhammed Yunus Bilgili- Karadeniz Teknik Üniversitesi
GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ AGREGA VE ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ DEĞERLENDIRILMESI
• Dilan Çankal-Dokuz Eylül Üniversitesi, Alı Uğur Öztürk-Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI
Azime Aydan Kuvancı, Nevzat Beyazıt – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
BALIKESİR ATIK İLAÇ TOPLAMA PROJESİ
Gülnaz Çelikyurt Uzuner, Volkan Karateke, Vehbi Yörük- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
SIFIR ATIK KAVRAMININ TOPLUM TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
• Ertuğrul Gülez– Kocaeli Üniversitesi