20 NİSAN SALI PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI – 17

09:00 – 10:00

Moderatör: Müslüm Akıncı- Kocaeli Üniversitesi,
Konuşmacılar:
MARMARA DENIZI KIRLILIĞININ HUKUKI BOYUTU: YÖNETIM – DENETIM – YAPTIRIM
Müslüm Akıncı- Kocaeli Üniversitesi,
Kasım Ocak– Galatasaray Üniversitesi
TÜRKİYE’DEKİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİMİ TEZ ÇALIŞMALARININ 2009-2019 YILLARI ARASINDAKİ İNCELEMESİ
Ayşen Özmen- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Emine Didem Evci Kiraz ( Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
TÜRKIYE NÜFUSUNUN ŞEHIRLERIN GELIŞIMI ÜZERINDEKI ETKILERININ COĞRAFI AĞIRLIKLANDIRILMIŞ REGRESYON YÖNTEMIYLE İNCELENMESI
Nihal Genç– Giresun Üniversitesi, Hüsniye Ebru çolak- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tuğba Memişoğlu Baykal- Hacettepe Üniversitesi
EVALUATION OF THE SUSTAINABLITY OF VERTICAL GARDENS
Parastou Ansari, Muhammed Ali Örnek – İstanbul Teknik Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI – 20

09:00 – 10:00

Moderatör: Tuğba Memişoğlu Baykal – Artvin Çoruh Üniversitesi
Konuşmacılar:
SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİNDE İKLİM SINIR HARİTALARININ ÖNEMİ
Tuğba Memişoğlu Baykal – Artvin Çoruh Üniversitesi
• Hüsniye Ebru Çolak -Karadeniz Teknik Üniversitesi
TOPRAKTAN SOFRAYA TARIMDA KULLANILAN AKILLI SİSTEMLERİN ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
• Arda Altınkaradag- Namık Kemal Üniversitesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN BİREYSEL YENİLİKÇİ TARIM UYGULAMALARI
Sebahat Sinem, Özyurt Ökten – İskenderun Teknik Üniversitesi
ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ ORTAK DİLİ
Hayriye Çisem Akyıldız, Emine Didem Evci Kiraz – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 18

10:15-11:30

Moderatör: Kerime Güleç –  İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 
Konuşmacılar:
PANDEMİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HEDEFLERİ
Ahsen Tuğçe Yüksel, Çiğdem Coşkun Hepcan – Ege Üniversitesi
PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİNİN NEDENE ÖZEL ÖLÜM HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Uğurcan Sayılı- Şanlıurfa-Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü
Hazal Cansu Acar – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
OTİZMİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
Esra Daharlı, Sinan Yılmaz, Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK HİZMETLERİNDE TASARRUF DEVRİ: YEŞİL HASTANE
Ayşen Özmen, Kerime Güleç – İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
KENTLERDE YAŞLI BAKIM VE DESTEK UYGULAMALARI
Neşe Karakaş – Malatya Turgut Özal Üniversitesi
KAHVALTININ BESİN TÜKETİMİNDEKİ YERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Cansu Memiç İnan, Ferhat Yüksel – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -21

10:15 -11:30

Moderatör: Tarık Özdemir- Aydın Anan Menderes Üniversitesi 
Konuşmacılar:

ÇEVRE SAĞLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA KENTLERİN YAŞAM MÜCADELESİ
Tuba Melek Öztürk – Akdeniz Üniversitesi
EDİRNE MERKEZ İLÇEDE 2018 YILINDA DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Faruk Yorulmaz, Mesut Özkütükçü- Trakya Üniversitesi,
Aziz Altunok- Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Turkey)
EGOİSTİK, ALTRUİSTİK VE BİYOSFERİK DEĞER YÖNELİMLERİ VE ÇEVRE YANLISI DAVRANIŞLAR
Gözde Kıral Uçar– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EVSEL KATI ATIK TARIFE YÖNETIMI: HATAY SAMANDAĞI İLÇESI ÖRNEĞI
• Umut İnal, Andaç Akdemir- Ondokuz Mayis University
FOSİL YAKITLARIN ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEKİ ROLÜ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Tarık Özdemir, Mehmet Metin DAM- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
ENERJI-PEYZAJ ARAKESITINDE RÜZGAR ENERJISINE ELEŞTIREL BIR BAKIŞ: HATAY ÖRNEĞI
Nazlı Deniz Ersöz, Merve Dilman – Bursa Technical University
• Zehra Tuğba Güzel- İskenderun Teknik Üniversitesi

KONFERANS – 22

11:45-12:30

COVID 19 RİSK HESAPLAMA ARACI

Moderatör: Aysun Akgün- Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı: Zeki YILMAZOĞLU – Gazi Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI – 22

11:45 -12:45

Moderatör: Didem Yıldız Temiz- Gazi Üniversitesi
Konuşmacılar:
AFETE DİRENÇLİ KENT İÇİN AFET EYLEM PLANI
Burcu Doğan, Tuzla Belediyesi
ERZURUM İLİ YAKUTİYE BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA KANTİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sinan Yılmaz, Esra Daharlı, Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING OF BÜYÜK MENDERES BASIN USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Gülnihal Kurt – Çukurova Üniversitesi
KARAYOLU PROJELERINDE YABAN HAYATI YOL GEÇIŞLERININ DÜZENLENMESI
Didem Yıldız Temiz – Gazi Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI – 19

14:00-15:30

Moderatör: Veysel Işık- Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
MATHEMATICAL MODELING AND TIME SERIES ANALYSIS OF SHIP ELECTRICITY GENERATION PLANT CO2 EMISSIONS
Onur Yüksel, Burak Köseoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
LANDSCAPE EVOLUTION IN LANDSLIDE PRONE AREAS OF THE SUBCARPATHIAN. CASE STUDY DÎMBOVIŢA COUNTY
Lucica Niculae, Florina chitea, lIdia-Maria nutu-dragomir- Institute of Geodynamics / Romania
• Dumitru Ioane ( University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics / Romania)
• irina stanciu, Bogdan barbu – The National Institute for Research and Development of Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar / Romania
SALT MINING SUBSIDENCE AND ITS EFFECTS IN URBAN AREAS
Chitea F.1,2,3, Ioane D.1,3, Diaconescu M.3,4, Constantinescu E.G.3,4,5
1 University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics
2 “Sabba Ştefănescu” Institute of Geodynamics of the Romanian Academy
3 Romanian Society of Applied Geophysics
4 National Institute for Research and Development for Earth Physics, Romania,
5 Prospecţiuni S.A., Romania,
INVESTIGATING AIR QUALITY OF A RANGE DURING A SHOOTING EVENT
S. Yeşer Aslanoğlu -Hacettepe Üniversitesi
• Fatma Öztürk- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
• Gülen Güllü- Hacettepe Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI – 23

14:00 -15:30

Moderatör: Nesli Aydın, Namık Kemal Üniversitesi
Konuşmacılar:
YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇAPRAZ LAMİNE AHŞAP KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Akif Çağatay Genç, Saniye Karaman Öztaş – Gebze Teknik Üniversitesi
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YIKANMASINDAN KAYNAKLANAN MİKROPLASTİK SALINIMININ İNCELENMESİ
Emrah Bektaş, Neslı Aydın, Suna Özden Çelik – Namık Kemal Üniversitesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR İÇİN AHŞAP VE LAMİNE AHŞAP MALZEMELERİN FRP İLE GÜÇLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilan Çankal, Gokhan Şakar – Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖRTÜCÜ AHŞAP BOYALARIN AĞAÇ MALZEME VE LEVHALARIN KENDI KENDINE YANMA DIRENCINE ETKILERI
Hanife Kara – Gazi Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 2

15:45-17:00

Moderatör: Gülen Güllü– Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA İÇİN PEYZAJ MİMARLIĞI STRATEJİLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI PEYZAJ BEYAN
Necla Yörüklü- Ankara Üniversitesi
İKLIM DEĞIŞIKLIĞINE KENTSEL UYUM POLITIKALARI KAPSAMINDA KIRILGANLIK ANALIZLERININ ÖNEMI VE ÖLÇEK TEMELLI YAKLAŞIM
Mediha Burcu Sılaydın Aydın– Dokuz Eylül Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI SAĞLIKLI KENTLER OLUŞTURMADA PEYZAJ TASARIM YÖNTEMLERİ
Zahra Bandidariyan- Atatürk Üniversitesi
İKLİMSEL DEĞİŞİM / PANDEMİ / KENT BAĞLAMINDA KENTLİ SAĞLIĞI VE AÇIK YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
• Dilek Aktürk- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 3

15:45-17:00

Moderatör: Fatma Kürüm Varolgüneş- Bingöl Üniversitesi
Konuşmacılar:
SALGINLARIN KENT VE KONUT TASARIMLARINA ETKILERI
Fatma Kürüm Varolgüneş- Bingöl Üniversitesi
YÜKSEK BİNALARDA ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ YAKLAŞIMI
Emre Çubukçu- Işık Üniversitesi
KENTSEL YAYILMAYA KARŞI EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BİR ARACI OLARAK AKILLI BÜYÜME STRATEJİLERİ
• Fulya Sınacı Özfındık- Erciyes Üniversitesi
SAĞLIKLI KENT İÇİN MAHALLE PLANLAMA: MUHSİNE HATUN VE ŞEHSUVAR BEY MAHALLELERİ
Berat Nur Özcan, Sümeyye Babayusuf, Arzu Kocabaş- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şimşek Deniz ( İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hüseyin Cengiz- Yıldız Teknik Üniversitesi
ERZURUM KENT MERKEZİ – YAKUTİYE İLÇESİNDE TERMAL KONFOR ŞARTLARININ MEKÂNSAL DAĞILIMININ SAĞLIKLI KENTLER VE YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Süleyman Toy, Aslıhan Esringü- Atatürk Üniversitesi