21 NİSAN ÇARŞAMBA PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -4

09:30 – 10:45

Moderatör: Mediha Burcu Sılaydın Aydın- Dokuz Eylül Üniversitesi
Konuşmacılar:
AÇIK YEŞİL ALANLARIN SALGINLARLA MÜCADELE ARACI OLARAK KULLANILMASI: ULUSAL ULUSLARARASI YAZIN KARŞILAŞTIRMASI
Emel Aydın, Yasemin İlkay- Yüzüncü Yıl Üniversitesi
AFET SONRASI TOPLANMA ALANLARININ ANALIZI: ÇANAKKALE ÖRNEĞI
Çiğdem Kaptan Ayhan, Miray çapraz, Ayşe İlsay, Deniz Puyan – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN VE YAPILI ÇEVRENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Elif Esra Özgül, Merve Açar, Süleyman Toy- Atatürk Üniversitesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALAN PLANLAMASINDA KENT BELEDİYELERİNİN EKOLOJİK HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüccet Vural- Bingöl Üniversitesi
KENT PLANLAMADA PLAN KADEMELERININ İKLIM DEĞIŞIKLIĞINE ADAPTASYON POLITIKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Hilmi Evren Erdin, Mediha Burcu Sılaydın Aydın- Dokuz Eylül Üniversitesi
SAĞLIKLI KENTLERDE KAMUSAL MEKÂNLARIN İKLİME DUYARLI TASARLANMASI
Seyran Büşra Gök, Furkan Öztürk, Süleyman Toy – Atatürk Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -5

09:30 – 19:45

Moderatör: Hakan Çelebi- Aksaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
ATIK, ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE DOSTU DİŞ HEKİMLİĞİ
• Nevra Karamüftüoğlu, Nur Baran Aksakal-  Gazi Üniversitesi
ATIKSU DÖNGÜSÜNÜN GÖZARDI EDİLEN KİRLİLİK YÜKÜ: ARAÇ YIKAMA ATIKSULARI
• Hakan Çelebi, Tolga Bahadır, İsmail Şimşek, Şevket Tulun -Aksaray Üniversitesi
ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEORİK BİR TARTIŞMA
• Muhammed Yunus Bilgili- Karadeniz Teknik Üniversitesi
GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ AGREGA VE ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ DEĞERLENDIRILMESI
• Dilan Çankal-Dokuz Eylül Üniversitesi, Alı Uğur Öztürk-Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI
Azime Aydan Kuvancı, Nevzat Beyazıt – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
BALIKESİR ATIK İLAÇ TOPLAMA PROJESİ
Gülnaz Çelikyurt Uzuner, Volkan Karateke, Vehbi Yörük- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
SIFIR ATIK KAVRAMININ TOPLUM TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
• Ertuğrul Gülez– Kocaeli Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI – 11

09:30 -10:45

Moderatör: Ayşe Çağlayan- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Rıza Saber- Ankara Üniversitesi

Konuşmacılar:
BALIKÇILIK ENDÜSTRISI ATIK SU GERI KAZANIM SISTEMI
• Kübra Ekinsu Akçil, Ebru Ada – FTS Filtrasyon Arıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri
BALIKESİR-MERKEZ İÇME SULARININ SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ
• Hüseyin Gedikoğlu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
BESLENMEDE SU AYAK İZİNİN YERİ
Aslı Ayça Özyazgan Tokay – Sağlık Bakanlığı
DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE SU FARKINDALIĞINI ARTIRDI: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI
Gülten Özgün, Ayla Açıkgöz – Dokuz Eylül Üniversitesi
INFILTRATION OF WASTEWATER INTO GROUNDWATER (DRINKING WATER WELLS)
• Noman Moheb Rahmani – Herat University
FOTOKATALİTİK İLERİ ARITIM ILE PEYNİR ALTI ATIK SUYU ARITIMI
• Havva Melda Moğol, Mesut Akgün – Yıldız Teknik Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -12

09:30 -10:45

Moderatör: Yiğitcan Ballı- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Konuşmacılar:

ANKARA İLİ İÇME SUYU ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC) DEĞİŞİMLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ORTAMINDA MEKANSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ**
M. Cüneyt Bağdatlı, Oğuzhan Arslan– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
PEYZAJ TASARIMI İLE YAĞMUR SUYUNU YÖNETMEK: İSKENDERUN KENTİ (HATAY) SAHİL BANDI İÇİN ÖNERİLER
Onur Güngör, Gülay Tokgöz – İskenderun Teknik Üniversitesi
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE UZUN YILLAR GÖZLEMLENEN TOPLAM ATIK SU MİKTARLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ**
• M. Cüneyt Bağdatlı, Yiğitcan Ballı- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLI ELEKTRO-SULAK ALAN EKOSISTEM TASARIMI ILE SENTETIK
ATIK SULARDAN SERALARIN TEMIZ SU VE ENERJI IHTIYACININ SAĞLANMASI
Çağdaş Saz, Cengiz Türe- Eskişehir Teknik Üniversitesi
BİYOKLİMATİK KONFOR VE İNSAN YAŞAM ALANLARI İÇİN ÖNEMİ
Aysu Dizyörür, Süleyman Toy – Atatürk Üniversitesi 

BİLDİRİ SUNUMLARI -13

11:00-12:15

Moderatör: Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Konuşmacılar:
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA BİR DURUM TESPİTİ
Seda Tözüm Akgül- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAPILI ÇEVRE İLİŞKİSİ
Hatice İkiışık – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
YEŞİL BİNALARDA KATI ATIK YÖNETİMİ: KONYA BİLİM MERKEZİ VE KONYA KELEBEK BAHÇESİ VE BÖCEK MÜZESİ ÖRNEĞİ
Gülşah Ata, Gülden Gök – Aksaray Üniversitesi
ÜLKELERİN PASİF EV POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – ALMANYA / SACHSEN BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Dilara Karabulut, Semiha Kartal – Trakya Üniversitesi
KENTLEŞMENİN BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ; BOLU ÖRNEĞİ
• Kıymet Pınar Kırkık Aydemir- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gamze Kazancı – İstanbul Teknik Üniversitesi,
GREENMETRIC-YEŞIL ÜNIVERSITELER
• Esra Yavuz, Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -14

11:00-12:15

Moderatör: Nazım Kaşot – Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Konuşmacılar:
KUZEY KIBRIS’TA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE SICAK DÖNEM NORMALLEŞTİRİLMİŞ FARK BİTKİ İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ZAMANSAL-MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1990-2020)
Çağan Alevkayalı- Süleyman Demirel Üniversitesi,
• Nazım Kaşot- Akdeniz Karpaz Üniversitesi
KENTSEL KOKULARIN KENT SAĞLIĞINA ETKISI ÜZERINE DEĞERLENDIRME: KASTAMONU KENT MERKEZI
• Elif Ayan Çeven, Nur Belkayalı Belkayalı- Kastamonu Üniversitesi
TOPLUMUN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
• Sude Uçman, İlknur DOLU- Bartın Üniversitesi
ÇEVRESEL ETKİLER VE TÜRKİYE DENİZ EKOSİSTEMLERİ
Füsun Öncü, Arzu Morkoyunlu Yüce, Beril Ömeroğlu Tapan, Mohamed Hassan Sheikh Abdi Kocaeli Üniversitesi
SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF AN ORC INTEGRATED WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM FOR MARINE VESSELS
Olgun Konur, Ömür Yaşar Saatçioğlu- Dokuz Eylül Üniversitesi
YEŞİL PAZARLAMA: TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE YÖNELİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
Ahmet Gürbüz, Arife Çiğdem Okur- Karabük Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -15

11:00-12:15

Moderatör: Zeynep Ceylan- Atatürk Üniversitesi
Konuşmacılar:
İNTRAVENÖZ VERILEN METILPREDNIZOLON SONRASI HASTADA GELIŞEN ANAFILAKSI
• Munise Yıldız – Konya Şehir Hastanesi̇
ŞANLIURFA İLİNDE PM10 VE PM2.5 DÜZEYLERİNİN POSTNEONATAL VE OTUZ YAŞ ÜSTÜ DOĞAL ÖLÜM HIZI ÜZERİNE ETKİSİ
• Uğurcan Sayılı– Şanlıurfa-Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü,
SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBI ATIKLARIN DEĞERLENDIRILMESI
Mustafa Çakır– İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ULTRA İŞLENMİŞ BESİN TÜKETİMİNİN ÇOCUKLARDA OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
• Cansu Memiç İnan, Ferhat Yüksel – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FOOTPRINT TRACKING OF MICROPLASTICS AND NANOPLASTICS REACHING WASTEWATER TREATMENT FACILITIES (FROM SURFACE WATER)
Zeynep Ceylan, Şeyda Deniz Aydın– Atatürk Üniversitesi
AN OVERVIEW OF THE EFFECTS OF PMS, AN IMPORTANT ATMOSPHERIC POLLUTANT, ON THE SPREAD OF COVID-19
Zeynep Ceylan, Şahin Korkmaz – Atatürk Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -16

11:00-12:45

Moderatör: Belgin Yıldırım- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
TÜRKIYE’DE BIR KAMU ÜNIVERSITESINDE EBELIK ÖĞRENCILERININ SIGARA KULLANIMI: TÜTÜN YASAĞI KANUNUN ETKISI
• Belgin Yıldırım- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
• Şükran Özkahraman Koç –Süleyman Demirel Üniversitesi,
Seher Sarıkaya Karabudak- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
TÜRKİYE’DE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİNİ KONU ALAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Dilek Yapar, Nilüfer Merve Çelik, Asiye Uğraş Dikmen, Mustafa Necmi İlhan – Gazi Üniversitesi
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA MUTFAK İLİŞKİLİ EV İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Yağmur Köksal Yasin– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
• Ayşe Taş – Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü
• Emine Didem Evci Kiraz – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGILARI İLE TUTUMLARININ İLİŞKİSİ: HEMŞİRELİK ÖRNEĞİ
• Feyza Dereli- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Belgin Yıldırım– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
WİNDSHİELD YÖNTEMİ VE OMAHA SİSTEMİ PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ İLE BİR İLÇENİN İNCELENMESİ
• Ayşe Dost – Medipol Universitesi

KAPANIŞ OTURUMU

14:00-15:00

KAPANIŞ KONUŞMALARI

● E. Didem Evci Kiraz– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
● F. Nur Baran Aksakal– Gazi Üniversitesi

Sonuç Bildirgesi
● Aysun Akgün
● Ayşen Özmen
● Murat Eğilmez