17 NİSAN CUMARTESİ PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI- 1

09:30-10:45

Moderatör: Beyza Kerman- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE SEBEP OLAN DOĞAL, YAPAY ETMENLER VE BAL ARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ VE BU ETKİLERİN SONUÇLARI
Enes Kaya, Orhan İNİK, Ebubekir İZOL ,İsa ÇİÇEK – Bingöl Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE VEKTÖRLER
• Beyza Kerman, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÇEVRE PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ
• Gözde Kıral Uçar- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SU VE SAĞLIK
• Duygu Kavuncuoğlu- Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENTLERDE EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN ÖNEMİ
• Aslıhan Esringü, Süleyman Toy- Atatürk Üniversitesi
• Savaş Çağlak – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

PANEL – 3

09:30-10:45

TEK SAĞLIK KAPSAMINDA KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇEVRESEL BOYUTLARI

Moderatör: Hakan Çelebi– Aksaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
Küresel Isınma Kaynaklı Problemlerin Çözümünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
• Özlem Güllü– Aksaray Üniversitesi
İklim Değişikliği Kapsamında Hava Kirliliği Ve COVID-19
• Ebru KOÇAK– Aksaray Üniversitesi
Atıklar Ve İklim Değişikliğine Etkisi
Melayib Bilgin– Aksaray Üniversitesi
Toprak, Arazi Ve İklim Değişikliği
Gülden Gök– Aksaray Üniversitesi
İklim Değişikliği Ve Afetler
• Oğuzhan Gök- Aksaray Üniversitesi

PANEL – 4

11:00-12:00

KÜRESEL ISINMA VE SAĞLIK

Moderatör: Aliye Mandıracıoğlu – Ege Üniversitesi
Konuşmacılar:
Küresel Isınma Bağlamında Çevre ve Sağlık
Hür Hassoy– Ege Üniversitesi
Küresel Isınma ve kronik hastalıklar
Işıl Ergin– Ege Üniversitesi

KONFERANS – 7

11:00-11:45

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM BOYUTU

Moderatör: E.Didem Evci Kiraz-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Çiğdem Tuğaç – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

BİLDİRİ SUNUMLARI 2

12:00 -13:00

Moderatör: Çiğdem Coşkun Hepcan – Ege Üniversitesi
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇOCUK DOSTU KENTLER
Aybüke Cangüzel, Çiğdem Coşkun Hepcan – Ege Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beril Ömeroğlu Tapan, Arzu Morkoyunlu Yüce, Füsun Öncü, Mohamed Hassan Sheikh Abdi – Kocaeli Üniversitesi

DEĞİŞEN İKLİMLERİN ETKİSİNDE ÇALIŞMA HAYATINDA ”İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”
Soner Özcan -Atatürk Üniversitesi
SON 5 YILDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ YAYINLAR
Aylin Sönmez, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 3

12:15-13:15

Moderatör:Savaş Çağlak – Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Konuşmacılar:
SAMSUN’DA BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARININ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ ANALİZİ
Savaş Çağlak, Muhammet Bahadır– Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
ÜMRANİYE İLÇESİNDE HAVA KALITESININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YER SEVİYESİ OZONU
Sena İnceoğlu– Bülent Ecevit Üniversitesi
SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE (SEOS) ÖLÇÜM BELIRSIZLIKLERININ HESAPLANMASI
Bedrihan Güleç, Andaç Akdemir- Ondokuz Mayis University
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: HAVA KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK
Ezel Bilge Yerli – Atatürk Üniversitesi

KONFERANS – 8

14:00 – 14:45

SAĞLIK, HUZUR VE AFİYET

Moderatör: E.Didem Evci Kiraz-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Necdet Subaşı – Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri

PANEL – 5

15:00- 16:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KIRILGAN GRUPLARIN SAĞLIĞI

Moderatör: Beyza Kerman – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Konuşmacılar:
İklim Değişikliği ve Yaşlıların Sağlığı
● Emel Ceylan – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliğinde Göç ve Mültecilerin/Sığınmacıların Sağlığı
● Zeynep Yalçınkaya – Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
İklim Değişikliği ve Yoksullar ve Kadınların Sağlığı
Cansu Karabiber – Mustafa Kemal Üniversitesi

PANEL – 7

15:00-17:00

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EĞİTİMİ

Moderatör: Yılmaz Çamlıtepe – Trakya Üniversitesi
Konuşmacılar:
Omurgasız Biyolojik Çeşitliliği
● Yılmaz Çamlıtepe – Trakya Üniversitesi
Omurgalı Biyolojik Çeşitliliği
Ahmet Karataş – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
Kerim Çiçek – Ege Üniversitesi
Biyolojik Çeşitliliğin Korkulan Canlıları Sürüngenlere Yönelik Korkular ve Doğa Eğitiminin Önemi
Nazım Kaşot – Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Günümüzde Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi
Sevilay Dervişoğlu– Hacettepe Üniversitesi