19 NİSAN PAZARTESİ PROGRAMI

KONFERANS – 13

10:00 – 11:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KAYAK TURİZMİ

Moderatör: Metin Dam – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Cenk Demiroğlu – Umeå Üniversitesi

PANEL – 13

10:00-11:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RUH SAĞLIĞI

Moderatör: Hatice Öner – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliği, Ruh Sağlığına Olan Etkileri, Ruhsal Bozukluklar
• Levent Sevinçok – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliği, Eğitim ve Doğayla Uzlaşma
Nermin Koruklu – Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliği, Yaşlı Ruh Sağlığı
• Semra Güçoğlu – – Emekli Dernek Gönüllüsü
İklim Değişikliği, Ekopsikolojik Yaklaşım, Hortikültürel Terapi
Eda Purutçuoğlu – Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İklim Değişikliği, Sana ve Ruh Sağlığı İlişkisi
• Ayşe Bilir – Hacettepe Üniversitesi

PANEL – 14

11:15-12:30

İKLİM İLETİŞİMİ

Moderatör: Prof. Dr. Murat Topbaş– Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim İletişimi Üzerine
• Prof. Dr. E. Nezih Orhon – Anadolu Üniversitesi
Yerel Medyada İklim Haberciliği Önemi ve Özelliği
• Merve Akman – Serbest Gazeteci

PANEL – 15

11:15-12:30

ROMAN DİYALOG AĞI (RODA) OTURUMU

Moderatör: Hande BARLIN- Gebze Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü
Konuşmacılar:
• Fikret Adaman – Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Kadirbeyoğlu – Boğaziçi Üniversitesi
Ertuğrul Tanrıkulu – Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
• Mehmet Caner Demir – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İktisadi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Yöneticisi
• Elmas Arus- Sıfır Ayrımcılık Derneği

PANEL -16

13:30-14:45

ÇEVRE VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Moderatörler: Serdal Öğüt ve Esra Örenlili Yaylagül – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Çiğdem Eren Değer, Kardelen Özeruz – Adnan Menderes Üniversitesi

KÜRESEL ISINMA VE OLUMSUZ ETKİLERİ
Moderatör: Mehmet Dinçer Bilgin – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Erdem Kemal Neboğlu – Adnan Menderes Üniversitesi

PANEL – 17

13:30-15:00

İKLİM SENARYOLARI, MODELLEME ÇALIŞMALARI VE ÖNGÖRÜLER

Moderatör: Hayriye Çisem Akyıldız – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Senaryoları Işığında Gelecekteki Türkiye
• Doğanay Tolunay – İstanbul Üniversitesi
İklim Değişikliği: İklim Projeksiyonlarından Sektör-Özel İklim Ürünlerine Örnekler
• Mesut Demircan – Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı
• Çiğdem Çağlayan – Kocaeli Üniversitesi
İklim Adaptasyonunda Karar Mekanizmalarına Destek İçin Teknolojik Gelişimler Ve Dinamik Uyarlanabilir Politika Ağ Geçitleri (DAPP Models)
• Ali Serdar Atalay – BitNet – Ai4Sec Corporation
İklim Değişikliğin İzmir Tarihi Kent Merkezi Üzerindeki Etkisi, Senaryolar
Hamidreza Yazdani – İzmir Büyükşehir Belediyesi

KONFERANS – 14

15:00-15:45

İNSAN, TOPLUM, GEZEGEN

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı: Gönül Dinç Horasan-İzmir Ekonomi Üniversitesi

PANEL – 18

16:00-17:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Moderatör: Zeynep Eren- Atatürk Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarımıza Etkisi
• Zeynep Eren – Atatürk Üniversitesi
İklim Değişikliği, Su ve Sağlık
• Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi
İklim Eylem Planlarında Su Yönetimi
• Sefa Bilici – Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü