Bilimsel Program
 

Bilimsel Program

16 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EĞİTİMLER


SALON A

09.00-13.00

"Kentsel dönüşümlerde yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji kimlik belgesi"  (4 Saat)

Yönetim Akademisi

13.00-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14.00-18.00

Girişimcilik (4 Saat)
Yönetim Akademisi


SALON B

09:00-12.30

Salon B

Biyolojik materyallerde (Su, hava, toprak, anne sütü, kan, doku, gıda) numune alma ve hazırlama teknikleri

(6 Saat)

Hale Seçilmiş Canbay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

Serdal Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

12:30-14.00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14.00-18.00

Biyolojik materyallerde (Su, hava, toprak, anne sütü, kan, doku, gıda) analiz teknikleri

Hale Seçilmiş Canbay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

Serdal Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü


SALON C

09:00-13:00

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi (16 Saat)
KAREM

09:00-13:00

14:00-18:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
KAREM


* Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitiminin 8 saatlik kısmı aynı salonda 18 Nisan Çarşamba günü aynı salonda yapılacaktır.


SALON D

09.00-12:30

Yarının İletişimi: Değişen Dünya’da Değişen İlişkiler ve İletişim

İletişim ve İlişkilerin Yaşamdaki Önemi: Farkında Mıyız? (3 Saat)
Hatice ÖNER ALTIOK

Adnan Menderes Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

12:30-14.00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-17:00

Yarının İletişimi: Değişen Dünya’da Değişen İlişkiler Ve İletişim

İletişim Ve İlişki Engellerini Aşmak Mümkün Mü? (3 Saat)
Mehtap KIZILKAYA

Adnan Menderes Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.


SALON - E  

09:00-13:00


"Uluslararası Sertifikalı Bisiklet Politikaları Eylem Planı Bilgilendirme Eğitimi Semineri"

Feridun EKMEKÇİ

ENVERÇEVKO Ulusal NowWeMove Koordinatörü

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

17 NİSAN 2018 SALI/ SALON A*

"YARININ KENTLERİ"

.          

09:30 -10:30

II.ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ AÇILIŞ PROGRAMI 

Açılış Konuşmaları
Onursal Başkanların Konuşmaları
Destekleyen Kuruluşlar
Uluslararası Kuruluşlar

10:30 –10:45

ÇAY- KAHVE ARASI

10:45 -12:00

İkili Konferans

“Yarının Kentleri”

E. Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi Dekanı, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
F. Nur BARAN AKSAKAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Bşk.

12:00 -12:30

“Kapadokya”

Ürgüp Belediyesi Tanıtım Filmi

12:30 –14:00

ÖĞLE ARASI

14:00 –15:00

Panel

“Küresel Çevre Sorunlarının Sağlığa Etkileri ve Çözüm Önerileri”


Oturum Başkanı: Murat AR - Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü                                  

Konuşmacılar:

       Dragan GJORGJE- Policy Advisor, Institute of Public Health Medical Faculty Skopje Republic of Macedonia

 • Hava kirliliği –İklim Değişikliği  

       Cengiz TÜRE - H. Nurcan EK

       Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji A.D. Bşk.-Adnan Menderes Üniversitesi ASHMYO Çevre Sağlığı

 • Karbon Ayak İzi Hesaplayan ve Ayak İzini Sıfırlayan İlk Kongre

       Mehmet Dinçer BİLGİN- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

 • Şehir Çevre ve Biyofizik

15:00-15:15

ÇAY- KAHVE ARASI

15:15-16:00

Konferans

 “21. Yüzyılda Sağlık, Refah Ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Şehir Liderliği”

Konuk Konuşmacı:  

           Agis D. TSOUROS- Uluslararası Sağlık Politikası ve Stratejisi Danışmanı Eski Yönetici DSÖ

16:00-16:15

ÇAY- KAHVE ARASI

16:15-17:15

Panel

" Sağlık Hizmeti Sunumunda Belediyelerin Rol ve Sorumlulukları" 

Moderatör:

Prof. Dr. Vural Kavuncu (TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı)

Konuşmacılar: 

Yılmaz Tuna (Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

Prof. Dr. Sabahattin Aydın (Medipol Üniversitesi Rektörü)

Salih Kenan Şahin (Pendik Belediye Başkanı-Sağlıklı Kentler Birliği)

Hüseyin Çelik (Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı)

17:15-19:15

                     

“Public Health on Municipal Level”. 

Küratörler;

      Gabriel GULIS -Güney Danimarka Üniversitesi Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Birimi

      Jana KOLLAROVA- Halk Sağlığı Bölgesel Otoritesi Kosice/Slovakya

 • Küresel Hastalık Yükü Çalışması ve Temel Ürünleri (DALY (İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı),

        YLL (Kaybedilen Yaşam Yılı), YLD (İşlev Kaybıyla Kaybedilen Yıllar)

 • Temel Halk Sağlığı Eylemleri (EPHO’s)
 • Belediye İçinde Halk Sağlığı veya Birinci Basamak Tedavi Ortamları
 • Tüm Politikalarda Sağlık (HIAP) Yaklaşımı ve Sağlık Etki Değerlendirmesi (HIA)

*Açılış günü oturumlar A salonunda gerçekleşecektir.

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA/ SALON A
"YARININ KENTLERİ"

               

09:00-10:00

“Belediye Sunumları” 

Konuşmacılar: 

     Yakup DALKILIÇ- Bahçelievler Belediyesi Yüksek Orman Mühendisi

 • Kentlerde Organik Atıkların Geri Dönüşümüne Belediye Katkısı

     Ali ÖZCAN- Eyüp Belediyesi Şehir ve Medeniyet Okulu Proje Danışmanı

 • Kent Planlamasının Geleceği; Şehir ve Medeniyet Okulu

    Ali Can BOZKURT- Malatya Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

 • Malatya Entegre Çevre Projesi

10: 00- 11:00

Konferans

“Bildiğiniz Her Şeyin Değiştiği Yeni Hayata Hazır Mısınız?”

 Murat ŞAHİN - Fütüristler Derneği  Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

11:00- 11:30

ÇAY- KAHVE ARASI

11:30-12:30

Panel 

“BENA Oturumu”

Oturum Başkanı:    Mariana GOLUMBEANU- İnternational Research Secretariate for Sauth Eastern Europa (ISSE-BENA)

Konuşmacılar: 

     Mariana GOLUMBEANU- National Institute for Marine  Research and Development “Grigore Antipa” Constanta,

                                         Romania/International Research Secretariate for Sauth Eastern Europa (ISSE-BENA)

 • Avrupa ve Karadeniz bölgesi çevresel yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma için bilimler arası iş birliği

     Mihail KOCHUBOVSKİ - Institute of Public Health of Skopje, FYR Macedonia

 • İyileştirilmiş Halk Sağlığı için Çevre Sağlığı

     Caner ZANBAK- Turkish Chemical Manufacturers Association, İstanbul, Turkey

 • Çevresel Ortamın (Toprak, Su, Hava),Toksikolojik Risklerin Sağlık Üzerindeki Etkisine Dair Rolü- Bir Mühendisin

             Bakış Açısı

12:30- 14:00

ÇAY- KAHVE ARASI

14:00-15:00

Panel 

“BENA Oturumu”

Oturum Başkanı:    Mariana GOLUMBEANU- İnternational Research Secretariate for Sauth Eastern Europa (ISSE-BENA)

Konuşmacılar: 

     Carmen MAFTEI- Ovidius University of Constanta, Romania

 • Doğanın korunması ve bölgesel kalkınma arasındaki bağlantı - durum çalışması  Techirghiol Gölü

    Carolina CONSTANTIN - Univercity Politechnica of Bucharest, Romania

 • Çevre, Gıda ve Sağlıkta Nitrat

    Magda NENCIU- National Enstitute for Marine Research on Development  “Grigore Antipa”

 • Sınıf Ortamı Dışında Bilim: Deniz Araştırmalarını Geliştirme Hususunda Yeni Bir Kavram

15:00- 15:30

ÇAY- KAHVE ARASI

15:30-16:30

Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır!

Küratör: Ufuk BATUM

16:30-17:30

Konferans

“Kentsel Bölünmeler” 

                    “Düşünen Şehir” 

                                             “Yutan Şehirler”

           Necdet SUBAŞI- Başbakanlık Başmüşaviri

17:30- 18:00

ÇAY- KAHVE ARASI

18:00-19:00

Panel 

“Kent; Kadın, Çocuk ve Engelli”

Oturum Başkanı: İrfan AR- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Böl. 

 Konuşmacılar:                 

     Erkan PEHLİVAN-  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Çocuk Dostu Kentler

     Hikmet GÜRBÜZ -SON-GÜR Limited Şirketi 

 • Engelli Dostu Ekipmanlar 

     Mehmet ERSOY- Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.

 • Engelli Dostu Kentler

     Gülsen GÜNEŞ-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Kadın Dostu Kentler

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA / SALON B
"YARININ KENTLERİ"

                         

09:00- 10:00


“Belediye Sunumu”       ( A SALONU)

Konuşmacılar: 

     Yakup DALKILIÇ- Bahçelievler Belediyesi Yüksek Orman Mühendisi

 • Kentlerde Organik Atıkların Geri Dönüşümüne Belediye Katkısı

     Ali ÖZCAN- Eyüp Belediyesi Şehir ve Medeniyet Okulu Proje Danışmanı

 • Kent Planlamasının Geleceği; Şehir ve Medeniyet Okulu

      ……. Pendik Belediyesi

 • ………

     Ali Can BOZKURT- Malatya Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

 • Malatya Entegre Çevre Projesi

10:00- 11:00

Konferans ( A SALONU)

“Bildiğiniz Her Şeyin Değiştiği Yeni Hayata Hazır Mısınız?”

     Murat ŞAHİN-Fütüristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

11:00- 11:30

ÇAY- KAHVE ARASI

11:30- 12:30

Panel

“Geleceğin Şehirlerinde Binalar”

Oturum Başkanı:   Barbaros AKÇAKAYA - Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü

Konuşmacılar: 

     Derya OKTAY- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

 • Sürdürülebilir ve İnsan Odaklı Kent

     Duygu ERTEN- Genel Müdür- TURKECO İnşaat Enerji San. ve Tic Ltd.

 • Yeşil Binalar ve Sağlık

     Gülden GÖK- Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Yeşil Bina Uygulamaları

     Ali ÖZER- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Yeşil Hastane

     Selçuk ÖZDİL- Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 • Yeşil Binaların Sertifikalandırma Süreci

12:30- 14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14:00-15:00

Konferans  

“Kentlerde Akıllı Su Yönetimi”

          Özgür ÖZDEMİR- MASKİ Genel Müdürü/ MALATYA

15:00- 15:30

ÇAY- KAHVE ARASI

15:30-16:30

"Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır! (A SALONU)

Küratör: Ufuk BATUM   

16:30-17:30

Panel

“Yerel Yönetimlerde Etkin Su Yönetimi”

Oturum Başkanı: Murat TOPBAŞ- Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı A.D

Konuşmacılar: 

       Hilmi AKPINAR- Malatya Belediyesi Tesisler Dairesi Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi

 • SCADA ile Etkin Su Yönetimi

       Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİ- Malatya Belediyesi İçme suyu Dairesi Başkanı İnşaat Mühendisi

 • İçmesuyu şebeke sistemleri ve alt bölgelerin oluşturulması ile su kayıplarının azaltılmasında Malatya Örneklemesi 

       Salih YILMAZ- Malatya Belediyesi İhale Şube Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi

 • Sayaçlarda Meydana Gelen Hataların Araştırılması

       Furkan BOZTAŞ- İnşaat Yüksek Mühendisi

 • İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Servis Bağlantılarında Meydana gelen Arızaların Analizi

       Murat TOPBAŞ- Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı A.D

 • Yarının Kentlerinde Her Yönüyle Su Yönetimi

17:30- 18:00

ÇAY- KAHVE ARASI

18:00-19:00

                        .

Konferans  

 “Medeniyet Tasavvuru Olarak Şehir” 

       Hasan CAN- Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA / SALON C
"YARININ KENTLERİ"

08:30- 13:00       

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”


13:00- 14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14: 00- 15:00

YENİLENEBİLİR ENERJİLER OTURUMU

     ………...

 •  ……..

15:00-16:30

YENİLENEBİLİR ENERJİLER OTURUMU

     ……….

 • ………

16:30- 17:00

ÇAY- KAHVE ARASI

17:00-19:00

YENİLENEBİLİR ENERJİLER OTURUMU

     ……….

 • ………

....   ....  ....  ..     .......  .......  ........  .......   .......  .....  ..... ....... ....... ...... ...... ...... ..... .....

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE / SALON A
"YARININ KENTLERİ"

09:00- 10:00      

“Belediye Sunumu”   

  Konuşmacılar:   

     Ahmet Turan KOÇER-  Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı

 • Geleceğin Tarihi Kentleri: Estam (Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi)

    Muhammet Zeki EDEKOĞLU-Malatya Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü

 • Trambüs Akıllı Kavşaklar ve Akıllı Bisiklet

    Muhammet Zeki SOYAK- Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı

 • Trambüs

10:00- 11:00

Konferans

“Kent Ergonomisi”

Çağatay GÜLER- Hacetepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

11:00-11:30

ÇAY- KAHVE ARASI

11:30- 12:30

Panel

“Yarının Kentlerinde Çevre Yönetimi”

    .......

12:30-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00- 15:00

“Sağlık Okuryazarlığı Sağlıklı Bir Kentin Ve Toplumun Anahtarı-Çok Sektörlü Sorumluluk Paylaşımı İle Sağlık

Okuryazarlığının Güçlendirilmesi”

Küratör: Seçil ÖZKAN

15:00-15:30

ÇAY- KAHVE ARASI

15: 30- 16:30

Konferans

“Yeşil Lojistik” 

Ömer KÜRŞAT EVCİ

16:30-17:00

Panel

“Yaşlı Oturumu”

Oturum Başkanı: Songül AKAR VAİZOĞLU  - Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Konuşmacılar:      

    June CROWN- Sağlıklı Yaşlanma Ve Yaşlı Dostu Çevre Uzmanı

 • Yaşlanan Nüfus: Konut ve Kentsel Çevre Üzerindeki Etkileri

    Fevziye ÇETİNKAYA - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

 • Kentsel Yoksulluk ve Kadın

     Naile BİLGİLİ- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • …………

     Aylin GÖRGÜN  BARAN- Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 • Yaşlı Dostu Kent Nasıl Olmalı? 

17:30-18:00

ÇAY- KAHVE ARASI

18:00-19:00

Panel 

“ Antik Kentlerde Şehir, Çevre, Sağlık İlişkisi”

 Oturum Başkanı:  ………………………………   

Konuşmacılar:      

     Celal Şimşek- Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Böl.

 • Laodikeia Su Yasası

     Serdar Hakan ÖZTANER- Ankara Üniversitesi Arkeoloji Böl.

 • Nysa Antik Kenti Şehir Planlaması

    Güler ATEŞ- Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Böl.

 • Pergamon Antik Kentinin Yakın Çevresiyle İlişkileri ve Asklepieion Şifa Yurdu

    İsmail TAŞ- Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Antik Yunan’da Şehircilik  – Bu güne Yansımalar

21:00-22:00

                          .

GECE OTURUMU

Çağatay GÜLER

Hacetepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE/SALON B
“YARININ KENTLERİ"

09:00- 10:00     

“Belediye Sunumu”    (A SALONU)   

Konuşmacılar: 

     Ahmet Turan KOÇER- Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı

 • Geleceğin Tarihi Kentleri: Estam (Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi)

    Muhammet Zeki EDEKOĞLU- Malatya Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü

 • Trambüs Akıllı Kavşaklar ve Akıllı Bisiklet

     Muhammet Zeki SOYAK- Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı

 • Trambüs

10:00- 11:00

Konferans (A SALONU)

          “Kent Ergonomisi”

            Çağatay GÜLER-  Hacetepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

11:00-11:30

ÇAY- KAHVE ARASI

11: 30- 12:30

Panel

“Yarının Kentlerinde Çevre Planlama”

Oturum Başkanı: ………- Bakanlık yetkililerinden bir isim

Konuşmacılar: 

     Fred Barış ERNST- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • Geotasarım, Cbs, Görselleştirme, Sanal Gerçeklik

    Hasan KOÇYİĞİT- Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Çevre Yönetim Sistemleri

    Özlem GÜLLÜ- Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Şehirleşme ve Çevre Açısından CBS Uygulamaları

    Can AYDAY - Anadolu Üniversitesi Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Uydu Ve Uzay Bilimleri Bölümü

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

     ……….-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü

 • CBS Uygulamaları – Mevcut Durum- Projeler

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-15:00

Panel

“Bisiklet Kullanmak Özgürlüktür, Şimdi Bisiklet Zamanı”

Oturum Başkanı:    Feridun EKMEKÇİ- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı

      Jens Eric LARSEN-  Avrupa Bisiklet Rotaları Ağının Babası

 • ………………………

     …………………. 

 • ………………………….

     ………………….

     ........

 • ………………………….

     ………………….

15:00-15:30

ÇAY- KAHVE ARASI

15:30-16:30

Panel

“Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 1”

 “Pestisitler” 

Oturum Başkanı:    Serdal ÖĞÜT- Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Konuşmacılar: 

     Cafer TURGUT- Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 • Kalıcı Organik Kirleticiler Ve Pestisit Kalıntılarının Gıdalarda, Çevrede Bulunması Ve Risk Tahminleri

     Perihan Binnur KURT KARAKUŞ- Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

 • İç Ortam Tozu Bünyesinde Bulunan Endüstriyel Kimyasallara İnsan Maruziyetinin Değerlendirilmesi,  İstanbul Örneği

     Nebile DAĞLIOĞLU-  Çukurova Üniversitesi, Tıp  Fakültesi

 • Adli Bilimler Ve Çevre Analizleri

     Şahin TOPRAK- Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • Şehir Ve Çevre Sağlığı Açısından Vektör Ve Vektör Hastalıkların Önemi  

16:30-17:00

ÇAY- KAHVE ARASI

17:00-18:00

Panel

“Kent Sosyolojisi ve Yarının Kentleri”

Oturum Başkanı: Rauf Onur EK-  Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Konuşmacılar: 

    Vehbi BAYHAN- İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Gözetim Toplumu ve Küresel Kentler      

    Ünal ŞENTÜRK - İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Kentsel Mekânın Dönüşümü   

     Ali ESGİN - İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Yarının Kentlerinde Gündelik Hayat Tasavvurları: Belirsizlik, Güven Açmazı ve Yeni Riskler

18:00-19:00


                          .

Panel 

“Geleceğin Kentlerinde Din, Kimlik ve Şehir”

Oturum Başkanı: Mustafa TEKİN- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Konuşmacılar:  

    Mustafa TEKİN- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Faziletli Şehri Bugün İnşa Etmek- Şehirde Metafizik Arayışları

    Celaleddin ÇELİK - Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Din, Kimlik ve Şehir

18 NİSAN 2018 PERŞEMBE / SALON C
"YARININ KENTLERİ"

08:30- 13:00   

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”


13:00- 14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14: 00- 15:00

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”


15:00-15:30

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”


15:30- 16:00

ÇAY- KAHVE ARASI

16:00-19:00


ELÇİLİKLER

........              .......   ........ ...... ..... ........... ....... ..... ...... .....    .......    .....   ........   ........   

20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON A
“YARININ KENTLERİ

09:00-10:00  

Panel

 “Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 2 ” 

Oturum Başkanı: Müslüm AKINCI- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Konuşmacılar: 

     Müslüm AKINCI- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 • İmar Hukukunda İdari Sorumluluk

     Süheyla Suzan ALICA- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • AB Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin Uyumlaştırılması ve Türkiye’de Uygulanması Sorunu

     Hakan TÜZÜN- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü

 • Kentlerde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları 

10:00-11:00

Panel

“Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 3 ”

Oturum Başkanı: ……….. 

Konuşmacılar:                

     Ethem TORUNOĞLU- Çankaya Belediyesi- Dış İlişkiler Daire Başkanı

 • Çevre Etiği

    Mehmet İrfan YEŞİLNACAR-  Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl.

 • Çevresel Asbest Maruziyeti Bazı Önlemler Ve Öneriler

    Ahmet Fidan- Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm

                            Karadeniz Doğa Çevre Derneği Başkanı 

 • Kent Ve Çevre Sağlığı Bilincinin Oluşmasında Çoklu Denetim Sisteminin Sürdürülebilir 

         Kılınmasında,Kültürel Dil Entegrasyonu  

    Oğuzhan GÖK-  Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • İklim Değişikliği ve Çarpık Kentleşme

    C. Gökhan CENGİZ-  Can Enerji 

 • Trakya bölgesi sanayi tesisleri 

11:00-11:30

ÇAY- KAHVE ARASI

11:30-12:30

Panel 

“Geleceğin Kentlerinde Çalışan Sağlığı” 

Oturum Başkanı: Mustafa Kemal BAŞARALI- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacılar: 

     Ahmet ÖZLÜ- Sağlık Bakanlığı Eğitim Daire Danışmanı

 • ………

    Ahmet Müfit YILDIRIM- Mamak Belediye Başkan Yardımcısı

 • ………

     Coşkun TUNÇ- Ankara Büyükşehir Belediye Şehir Planlama Şube Müdürü

 • …………

12:20-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14:00-16:00

                     .

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ


20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON B
"YARININ KENTLERİ"

11:30- 12:30  

“Belediye Sunumu”    

    Seçkin ÇİRİŞ - ODTÜ  Doktora Öğrencisi

 • Kentsel Ulaşım
 • .......
 • .......
 • .......

10:00- 11:00

Panel

“Kalkınma Ajansları ve Kentler-Kentsel Gelişim”

Oturum Başkanı:……………………………………………             

        İsmail GERİM- Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

 • Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Kalkınma Ajansları ve İyi Uygulama Örnekleri”

       Jülide ALAN

 • ……………

11:00-11:30

ÇAY-KAHVE ARASI

11:30-12:30

Panel

 “Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 4”

Oturum Başkanı: Gökhan CESUR-  Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Konuşmacılar: 

       Aysun BAY -  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

 • Küreselleşen Dünyada Kentleşmenin Beslenme ve Sağlığa Etkisi

       Ali BİLGİLİ-  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 • Sahipsiz Hayvanların Şehir, Çevre ve Halk Sağlığı; Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Yönünden Kontrolünde Bakanlıklar Arası İşbirliğinde Karşılaşılan Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri

      Hakan ÇELEBİ-  Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Obezite ve Çevre Kirliliği İlişkisi

12:30-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14:00-16:00

                       .

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ


20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON C
"YARININ KENTLERİ"

09:00- 10:00  

Konferans  
                    
“ROMANLAR OTURUMU” 

10:30-10:30

ÇAY KAHVE ARASI

10:30- 13:00

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”

13:00-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-16:00

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ

........    ....... .........  ....... ......... ........ ....... ....... .... .......