Bilimsel Program
 

 • Bilimsel Program

16 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EĞİTİMLER


SALON A

09:00-13:00

"Kentsel dönüşümlerde yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji kimlik belgesi"  (4 Saat)

Yönetim Akademisi

13:00-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-18:00

Girişimcilik (4 Saat)
Yönetim Akademisi


SALON B

09:00-1:30

Salon B

Biyolojik materyallerde (Su, hava, toprak, anne sütü, kan, doku, gıda) numune alma ve hazırlama teknikleri

(6 Saat)

Hale Seçilmiş Canbay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

Serdal Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-18:00

Biyolojik materyallerde (Su, hava, toprak, anne sütü, kan, doku, gıda) analiz teknikleri

Hale Seçilmiş Canbay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

Serdal Öğüt
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü


SALON C

09:00-13:00

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi (16 Saat)
KAREM

09:00-13:00

14:00-18:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
KAREM


* Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitiminin 8 saatlik kısmı aynı salonda 18 Nisan Çarşamba günü aynı salonda yapılacaktır.


SALON D

09.00-12:30

Yarının İletişimi: Değişen Dünya’da Değişen İlişkiler ve İletişim

İletişim ve İlişkilerin Yaşamdaki Önemi: Farkında Mıyız? (3 Saat)
Hatice ÖNER ALTIOK

Adnan Menderes Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-17:00

Yarının İletişimi: Değişen Dünya’da Değişen İlişkiler Ve İletişim

İletişim Ve İlişki Engellerini Aşmak Mümkün Mü? (3 Saat)
Mehtap KIZILKAYA

Adnan Menderes Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.


SALON - E  

09:00-13:00


"Uluslararası Sertifikalı Bisiklet Politikaları Eylem Planı Bilgilendirme Eğitimi Semineri"

Feridun EKMEKÇİ

ENVERÇEVKO Ulusal NowWeMove Koordinatörü

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

17 NİSAN 2018 SALI/ SALON A*

"YARININ KENTLERİ"

.

09:30-10:45

II.ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ AÇILIŞ PROGRAMI 

Açılış Töreni

Tanıtım Filmi

Açılış Konuşmaları

10:45-11:00

ÇAY- KAHVE ARASI

11:00-12:00

İkili Konferans

“Yarının Kentleri”

E. Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi Dekanı, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
F. Nur BARAN AKSAKAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Bşk.

12:00-12:30

“Kapadokya”

Ürgüp Belediyesi Tanıtım Filmi

12:30-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:30

Karbon Ayak İzi Hesaplayan ve Ayak İzini Sıfırlayan İlk Kongre

Cengiz TÜRE -       Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji A.D. Bşk.-

H. Nurcan EK- Adnan Menderes Üniversitesi ASHMYO Çevre Sağlığı

14:30-15:10

Konferans-1

 “21. Yüzyılda Sağlık, Refah Ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Şehir Liderliği”

Konuk Konuşmacı:  

           Agis D. TSOUROS- Uluslararası Sağlık Politikası ve Stratejisi Danışmanı Eski Yönetici DSÖ

15:10-16:10

Panel -1

“Yarının Kentlerinde Çevre Yönetimi”


Oturum Başkanı: Muhammet ECEL -T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü 

Konuşmacılar:


İrde ÇETİNTÜRK GÜRTEPE- Canan ESİN KÖKSAL- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 • Hava Kalitesi Yönetimi

Demet ERDOĞAN- Ersin GÜRTEPE- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 • Kentlerde Su ve Katı Atık Yönetimi

16:10-17:10

Panel - 2

" Sağlık Hizmeti Sunumunda Belediyelerin Rol ve Sorumlulukları" 

Moderatör: Prof. Dr. Vural Kavuncu (TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı)

Konuşmacılar: 

Yılmaz Tuna (Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

Prof. Dr. Sabahattin Aydın (Medipol Üniversitesi Rektörü)

Salih Kenan Şahin (Pendik Belediye Başkanı-Sağlıklı Kentler Birliği)

Hüseyin Çelik (Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı)

17:10-19:10

                     

Küratörlük - 1

“Public Health on Municipal Level”. 

Küratörler:

      Gabriel GULIS -Güney Danimarka Üniversitesi Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Birimi

      Jana KOLLAROVAHalk Sağlığı Bölgesel Otoritesi Kosice/Slovakya

 • Küresel Hastalık Yükü Çalışması ve Temel Ürünleri (DALY (İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı),

        YLL (Kaybedilen Yaşam Yılı), YLD (İşlev Kaybıyla Kaybedilen Yıllar)

 • Temel Halk Sağlığı Eylemleri (EPHO’s)
 • Belediye İçinde Halk Sağlığı veya Birinci Basamak Tedavi Ortamları
 • Tüm Politikalarda Sağlık (HIAP) Yaklaşımı ve Sağlık Etki Değerlendirmesi (HIA)

*Açılış günü oturumlar A salonunda gerçekleşecektir.

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA/ SALON A
"YARININ KENTLERİ"

               

09:00-09:30

Belediye Sunumu- 1

Oturum Başkanı:   

Konuşmacılar: 

Ali Can BOZKURT- Malatya Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

 • Malatya Entegre Çevre Projesi

09:30-10:30

Konferans -2

“Bildiğiniz Her Şeyin Değiştiği Yeni Hayata Hazır Mısınız?”

 Murat ŞAHİN - Fütüristler Derneği  Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

10:30-12:30

Panel - 3

“Sürdürülebilir Kalkınmada Sağlık ve Çevre İlişkisi”-  BENA Oturumu

Oturum Başkanı:    Mariana GOLUMBEANU- İnternational Research Secretariate for Sauth Eastern Europa (ISSE-BENA)

Konuşmacılar: 

Mariana GOLUMBEANUNational Institute for Marine  Research and Development “Grigore Antipa” Constanta,  Romania/International Research Secretariate for Sauth Eastern Europa (ISSE-BENA)

 • Avrupa ve Karadeniz bölgesi çevresel yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma için bilimler arası iş birliği

Mihail KOCHUBOVSKİInstitute of Public Health of Skopje, FYR Macedonia

 • İyileştirilmiş Halk Sağlığı için Çevre Sağlığı

Carmen MAFTEI- Ovidius University of Constanta, Romania

 • Doğanın korunması ve bölgesel kalkınma arasındaki bağlantı - durum çalışması  Techirghiol Gölü

Carolina CONSTANTINUnivercity Politechnica of Bucharest, Romania

 • Çevre, Gıda ve Sağlıkta Nitrat

Magda NENCIUNational Enstitute for Marine Research on Development  “Grigore Antipa”

 • Sınıf Ortamı Dışında Bilim: Deniz Araştırmalarını Geliştirme Hususunda Yeni Bir Kavram

llirjan MALOLLARI- University of Tirana, Faculty of Natural Sciences, Department of Industrial Chemistry, Albania

          Intances of Food Adulteration and Contamination and Iplications to Food Safety and Health and Possible Environment Issues 

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-15:00

Küratörlük - 2

Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır!

Küratör: Ufuk BATUM

15:00-15:40

Konferans-3


“Kentsel Bölünmeler” 

                    “Düşünen Şehir” 

                                             “Yutan Şehirler”

           Necdet SUBAŞI- Başbakanlık Başmüşaviri

15:40-16:20

Konferans-4

Rafi RİCH-  Faunder& CEO of SUITS ( SmarterUrban IT& Strategies )

                             Urban Innavation & Smart Ctiy Initiatives"

16:20-17:20

Küratörlük-3

“Bisiklet Kullanmak Özgürlüktür, Şimdi Bisiklet Zamanı – NowWeBike”

Küratör: Feridun EKMEKCİ- ENVERÇEVKO Dernek Başkanı

 Konuşmacılar:

Jens Eric LARSEN -  Eurovelo - Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Kurucusu (The Father of Eurovelo)

 • Sürdürülebilir Turizm modeli – Eurovelo 

Laska NENOVA - ISCA, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği  NowWemove Şimdi Hareket Zamanı Avrupa direktörü ve  yaratıcı  koordinatörü  

 • MOVEment Spaces for future cities- Geleceğin şehirleri için hareketlilik alanları,

Adnan ÇANGIR – ENVERCEVKO Derneği yk üyesi - NowWeMove Kampanyası MoveWeek Ulusal Koordinatorü

 • Bisiklet Şehirleri Yaratmak

Feridun EKMEKCİ -  Muğla ENVERÇEVKO – Şimdi Hareket Zamanı Ulusal Koordinatörü

 • EUCS - Avrupa Birliği Bisiklet Stratejileri - 2030

17:20-18:00

Belediye Sunumları - 2 

Oturum Başkanı:    Feridun EKMEKCİ  ENVERÇEVKO Dernek Başkanı

 Konuşmacılar:

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi

18:00-19:00

Panel - 4

“Kent; Kadın, Çocuk ve Engelli”

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar:                 

Erkan PEHLİVAN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Çocuk Dostu Kentler

Mehmet ERSOYOkan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.

 • Engelli Dostu Kentler

Gülsen GÜNEŞ-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Kadın Dostu Kentle

Dr. Nilay OĞULTÜRK- Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürü

 • Siz Neredeyseniz Biz Oradayız...Çankaya Belediyesi Sosyal Hizmet Uygulamaları (Engelsiz Çankaya, Farklı Cinsiyetler Eşit Haklar, Çocuklar Geleceğimizdir, Bahar Evleri, Çankaya'nın Filizleri; Sağlık Kart ...)

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA / SALON B
"YARININ KENTLERİ"

                         

09:00-09:30


Belediye Sunumu- 3    

Oturum Başkanı:   

Konuşmacılar: 

     Yakup DALKILIÇ Bahçelievler Belediyesi Yüksek Orman Mühendisi

 • Kentlerde Organik Atıkların Geri Dönüşümüne Belediye Katkısı

09:30-10:30

Konferans ( A SALONU)

“Bildiğiniz Her Şeyin Değiştiği Yeni Hayata Hazır Mısınız?”

     Murat ŞAHİN Fütüristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

10:30-11:30

Panel - 5

“Geleceğin Şehirlerinde Binalar”

Oturum Başkanı:   

Konuşmacılar: 

Duygu ERTEN- İstanbul Medipol Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü 

 • Yeşil Binalar ve Sağlık

Gülden GÖKAksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Yeşil Bina Uygulamaları

Ali ÖZERİnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 • Yeşil Hastane

Yıldız AĞAYA ÇAĞAN -Yüksek Mimar- Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • Binalar Ve Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ve Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi

11:30-12:30

Panel-6 

“Geleceğin Kentlerinde Din, Kimlik ve Şehir”

Oturum Başkanı: Mustafa TEKİN- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Konuşmacılar:  

Mustafa TEKİNİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Faziletli Şehri Bugün İnşa Etmek- Şehirde Metafizik Arayışları

Celaleddin ÇELİK - Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Din, Kimlik ve Şehir

12:30-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14:00-15:00

Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır!(A SALONU)

Küratör: Ufuk BATUM

15:00-16:00

Panel - 7

“Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi”

Oturum Başkanı:

Konuşmacılar: 

Hasan KOÇYİĞİT- Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Çevre Yönetim Sistemleri

Nihan ŞAHİN HAMAMCI- Şube Müdürü V.-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 • Türkiye’de Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Uygulamaları Ankara Bölge Planı’na Pilot SÇD Uygulaması”

Aysun BOŞÇA- Çevre ve Şehircilik Uzmanı- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 • Pilot Strategic Environmental Assessment Implementation in Solar Energy Sector (Güneş Enerjisi Sektöründe Pilot Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulaması)”

Merve YAZAR YILDIZTEKİN- Y. Şehir Plancısı- Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

 • Çevre Yönetiminde Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Üst Ölçekli Fiziki Planlama; Türkiye'nin Çevre Düzeni Planları Deneyimi ve Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Örneği"

16:00-16:30

Belediye Sunumu- 4

Oturum Başkanı: Hasan Tahsin USTA Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Ahmet BÜLBÜL Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı

Mustafa BAŞARAN Kentsel Dönüşüm Müdürü

 • Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

16:30-18:00

Panel- 8

“Yerel Yönetimlerde Etkin Su Yönetimi”

Oturum Başkanı: Murat TOPBAŞ- Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı A.D

Konuşmacılar: 

Hilmi AKPINARMalatya Belediyesi Tesisler Dairesi Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi

 • SCADA ile Etkin Su Yönetimi

Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİMalatya Belediyesi İçme suyu Dairesi Başkanı İnşaat Mühendisi

 • İçmesuyu şebeke sistemleri ve alt bölgelerin oluşturulması ile su kayıplarının azaltılmasında Malatya Örneklemesi 

Salih YILMAZMalatya Belediyesi İhale Şube Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi

 • Sayaçlarda Meydana Gelen Hataların Araştırılması

Furkan BOZTAŞİnşaat Yüksek Mühendisi

 • İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Servis Bağlantılarında Meydana gelen Arızaların Analizi

Murat TOPBAŞKaradeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı A.D

 • Yarının Kentlerinde Her Yönüyle Su Yönetimi

18:00-19:00

                                  .

Panel - 9

“Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 1 ”

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar:              

Ethem TORUNOĞLU- Çevre Mühendisi, Kent ve Çevre Bilim Uzmanı (Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kent Proje Koordinatörü/Anadolu Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

 • SAĞLIKLI KENT, YAŞANABİLİR KENT… Çevre Etiği Bağlamında, Çevre Kent Sağlık…

Ahmet FİDAN - Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Karadeniz Doğa Çevre Derneği Başkanı 

 • Kent Ve Çevre Sağlığı Bilincinin Oluşmasında Çoklu Denetim Sisteminin Sürdürülebilir  Kılınmasında, Kültürel Dil Entegrasyonu  

Oğuzhan GÖK-  Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • İklim Değişikliği ve Çarpık Kentleşme

 C. Gökhan CENGİZ-  Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.- Can Tekstil Entegre Tes. ve Tarım Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

 • Trakya Bölgesini Olumsuz Etkileyen Sanayi Sektörleri ve İnsana Etkileri 

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA / SALON C
"YARININ KENTLERİ"

09:00-09:30                 

Belediye Oturumları -5

Oturum Başkanı: 

Recep HIDIR –Tirebolu Belediyesi Proje Koordinatörü

Ümmühan KARAPIÇAK- Tirebolu Belediyesi AR-GE Proje Birim Sorumlusu

Tirebolu Bezinin Renkleri Doğadan

09:30:13:00                 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI- 1

Oturum Başkanı: 

Seçkin ÇİRİŞ ODTÜ  Doktora Öğrencisi

Kentsel Ulaşım

13:00-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14: 00-15:00

Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır!

(A SALONU)

Küratör: Ufuk BATUM

15:00-16:00

Panel - 10

“Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi”

Oturum Başkanı: İrem ÇİĞCİ – JKBB Genel Sekreteri

 M. Toros ÖZBEK-  JKBB Fahri Danışmanı

 • Sağlık ve Termal Turizmde Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi

Ökem ÇELEM – JKBB Etüt Proje Müdürü

 • Jeotermal Kaynakların Merkezi Isıtma Sistemlerinde Değerlendirilmesi16:30-18:00

Panel - 11

“Yenilenebilir Enerji ve Çevre”

Oturum Başkanı: M. Toros ÖZBEK-  JKBB Fahri Danışmanı

 Birol KILKIŞ – Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri 

 • Yeşil Binalar

Mustafa ÇALIŞKAN –Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

 • Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

18:00-19:00

Panel-11

Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular II ”

Oturum Başkanı: 

Mehmet Taha AL – Aydın Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü

·         Aydın İli Jeotermal Enerji Çevresel Değerlendirmesi

Esin TÜRKEL-Nuray HÜSMEN Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

·         Çevresel Gürültü Yönetimi

Emine ERCAN ÇUBUKÇU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

·         Şehir Çevre Sağlıkta Kesişen Konular

Mehrali ECER Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

·         Karbon Ayak İzi Hesaplama18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA / SALON D
"YARININ KENTLERİ"

08:30- 09:30       

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-1

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

1.Uyarı Levhası Ergonomisi – Osman KURT –Fırat Üniversitesi

2.Görüntü Kirliliği

3.Servis Araçlarına Geçiş Üstünlüğü

4.Kent Ve Yürünebilirlik (Walkability)- Burak METE- İnönü Üniversitesi                           

5. Kentte Lağım Kokusu

6. Süs Havuzları Güvenliği- Esma ALTINEL AÇOĞLU- Dr. Sami Ulus Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

7. Kent Ve Yüzme Havuzları- Ercan KARABULUT-Ahi Evran Üniversitesi

8. Kentsel Mesire Alanları

9. Doğal Yaşamın Kent İstilasından Korunması- Oğuz ATEŞ- İnönü Üniversitesi

10.Park Alanlarının Asitleşmesi

       

09:30-10:30

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-2

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

11. Kent Ve Güvercin

12. Kentte Meydan Bilinci

13.

14. Kamuya Açık Alanlarda Canlıkıran Uygulanması- Nüket GÜLER BAYSOY - İstanbul Medipol Üniversitesi

15. Ekmek Arası Yeşillik Hijyeni- HATİCE ERTABAKLAR- Adnan Menderes Üniversitesi

16. Kent Yaşlıları (Senior Citizens)- Ayşe SEVAL PALTEKİ- Medipol Üniversitesi

17. Kent Merdivenlerinde Tırabzan- Elif AYDIN- Adnan Menderes Üniversitesi

18. Yürüyen Merdiven Güvenliği- Melda AÇMAZ ÖZDEN- 18 Mart Üniversitesi

19. Kent Oyun Alanları

20. Kentte Güvenlik Aydınlatması

10: 30-11:30

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-3

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

21. “Birinin Tığı Diğerinin Gereksinimi” İçin Çözümler (Tüketici İkinci El Pazarları)

22. Çocuk Parkı Güvenliği-  Neşe KARAKAŞ- İnönü Üniversitesi

23. Çocuk Parkı Çevre Sağlığı-  Duygu SEYİTOĞLU- İnönü Üniversitesi

24. Genel Tuvaletler Hijyeni-  Sevda URAL- Karabük Üniversitesi

25. Kentte Açıkta Satılan Yiyecekler- F.Semanur KORKMAZ ÖNER- Gazi Üniversitesi

26. Bisiklet Yolları-  Aysun TEKELİ- Dr. Sami Ulus Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

27. Kent Ve Meydan-

28. Hemşerilik Bilinci - Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN -Gazi Üniversitesi

29. Eğlence Parkları Güvenliği - Ayla AKCA ÇAĞLAR- Dr. Sami Ulus Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

30. Kent Kütüphaneciliği- Alican KORKMAZ- Ankara Üniversitesi

11:30-12:30

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-4

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

31. Hayvanat bahçeleri-gerekli mi? Gözde KARABULUT –Hacettepe Üniversitesi

32. Petshop hijyeni ve hayvan refahı -Celalettin ETKİN ŞAFAK- Ankara Üniversitesi

33. Kentte kalabalık etkinliklerde sağlık-

34.Kent etkinliklerinde seyyar tuvaletler-

35.Kentte endemik bitkilerin korunması-

36.okul bahçeleri park yeri mi? Oyun alanı mı?-

37.Kent ve gürültü-Elif ÖCAL-Osmangazi Üniversitesi

38- Kent ve asit yağmurları-Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

39- kent kütüphaneleri

40- Kent ve toz (Uçar toz kirliliği, partikül)-Seda KOÇAK-Ankara Üniversitesi

12:30-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-15:00

Kentin, Mahallenin, Sokağın Sesi, Ritmi, Rengi: Sokaklar Toplumun Aynasıdır! (A SALONU)

Küratör: Ufuk BATUM

15:00-16:00

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-5

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

41- Kent Ve Görme Engelliler-Elif  BAYDEMİR- Gazi Üniversitesi

42- Kent Ve İşitme Engelliler

43- Kent Ve Yürüme Engelliler- Nursel ÜSTÜNDAĞ-Bozok Üniversitesi

44- Kent Ve Çalışan Güvenliği-Çiğdem TEKİN-İnönü Üniversitesi

45-Kent Ve Üst Geçitler-

46- Kent Ve Yağış Suları

47- Kent Ve Sarnıç-

48-Kent İçi Sulama

49-Kentte Su Kesintileri

50-Kent Ve Konut Havalandırması-S. Yeşer ASLANOĞLU- Hacettepe Üniversitesi

16:00-17:00

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-6

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

51- Eğitim Kurumlarında Ses Yalıtımı-Emel Elif YARDIMCI-Gazinosmanpaşa Üniversitesi

52- Kent Gürültüsü Ve Okul Başarısı-Belgin YILDIRIM- Adnan Menderes Üniversitesi

53. Kent Ve Evsizler-Gülay YILMAZEL-Hitit Üniversitesi

54. Varoşlar (Kent Ortası Sefalet Yuvaları)- Egemen ÜNAL-

55. Kent Ve Kemirici Üreme Bölgeleri

56. Kent Ve Habitatını Yitiren Endemik Kuşlar

57. Kent Ve Güvenlik İletişimi

58. Terkedilmiş Binalar

59. Kent Belleği-Özgem Tuğçe GÜMÜŞ BOYACI-Gazi Üniversitesi

60. Yalnız Yaşlılar-Betül FIRINCI-İnönü Üniversitesi

17:00-18:00

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-7

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

61- Sıcak Dalgaları Ve Yaşlılar-Pelin BİLGİN KAHVECİ-Adnan Menderes Üniversitesi

62- İklim Değişikliği Ve Yalılar-Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL-Osmangazi Üniversitesi

63-Su Baskınları-Esma AKSU-Gazi Üniversitesi

64- Gündelikçi Kadın Güvenliği

65- Doğal Gaz Güvenliği

66- Kente Trafik Gürültüsü

67-Kentte Çöp Toplama

68-Kentte Çöp Biriktirme

69- Sahipsiz Çocuklar- Melek OĞUZ-Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-EAH

70- Dilenciler

18:00-19:00

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-8

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

71- Bağımlılığa İtilen Çocuklar-Hasan ÇALIŞKAN-Ankara Üniversitesi

72- Çalışan Çocuklar-Gülcan DEMİR ÖZDENK- Ahi  Evran Üniversitesi

73- Kent Koruları

74- Yer Altı Suyu Beslenme Havzaları

75- Kent Kuyuları

76- Kentlerde Bölgesel Mafyalaşma

77-Sokakta Akran Zorbalığı- Dilek YAPAR- Gazi Üniversitesi

78-Kent, Reklam Ve Çocuk- Pınar SOYLAR-Fırat Üniversitesi

79- Kent Ve Elektromanyetik Kirlilik-Hazal ARTUVAN KORKMAZ-Ankara Üniversitesi

80-Bisiklet Güvenliği-Hüsniye YÜCEL- Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-EAH

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE / SALON A
"YARININ KENTLERİ"

09:00-09:30      

Kurumsal Sunum: Kalkınma Ajansları

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Kalkınma Ajansları ve İyi Uygulama Örnekleri”

     Nalan Tepe ŞENÇAYIR Özge YILDIZ – Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı


09:30-10:20      

Konferans- 5

Akıllı Köy Teknolojileri

Davetli Konuşmacı: Tülin AKIN- TABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. 

10:20-11:00

Konferans - 6

“Kent Ergonomisi”

Çağatay GÜLERHacetepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

11:00-12:30

Panel - 12

“Küresel Çevre Sorunlarının Sağlığa Etkileri ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı:                                  

Konuşmacılar:

 Dragan GJORGJEV- Policy Advisor, Institute of Public Health Medical Faculty Skopje Republic of Macedonia

 • Hava kirliliği –İklim Değişikliği    

 Mehmet Dinçer BİLGİN- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

 • Şehir Çevre ve Biyofizik

Bahattin Murat DEMİR - Jeoloji Mühendisi Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 •          Şehirleşme ve Tıbbi Jeolojik Riskler
 • Dragan GJORGJEV- Policy Advisor, Institute of Public Health Medical Faculty Skopje Republic of Macedonia

  ·         EU Scientific Programs in this area  Horison 2020- INHERIT
12:30-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-15:20

“Sağlık Okuryazarlığı Sağlıklı Bir Kentin Ve Toplumun Anahtarı-Çok Sektörlü Sorumluluk Paylaşımı İle Sağlık Okuryazarlığının Güçlendirilmesi”

Küratör: Seçil ÖZKAN

15:20-16:00

Konferans- 7

“Yeşil Lojistik” 

Ömer KÜRŞAT EVCİ

16:00-16:40

Konferans - 8

“Kentlerde Akıllı Su Yönetimi”

          Özgür ÖZDEMİR- MASKİ Genel Müdürü/ MALATYA

16:40-17:40

Panel - 13

“Yaşlı Oturumu”

Oturum Başkanı:

Konuşmacılar:      

June CROWN - Sağlıklı Yaşlanma Ve Yaşlı Dostu Çevre Uzmanı

 • Yaşlanan Nüfus: Konut ve Kentsel Çevre Üzerindeki Etkileri

Fevziye ÇETİNKAYA - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

 • Kentsel Yoksulluk ve Kadın

Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Yaşlılarda Ev Güvenliği, Düşmeler ve Düşmelerin Önlenmesi

Aylin GÖRGÜN  BARANHacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 • Yaşlı Dostu Kent Nasıl Olmalı? 

17:40-18:00

                          .

Belediye Oturumları -9

Oturum Başkanı: 

Bahar YALÇIN - Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı

Kadıköy Belediyesinin Yaşlılara Yönelik Hizmetleri

18:00-18:40

Konferans - 10  


 “Medeniyet Tasavvuru Olarak Şehir” 

           Hasan CANSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı

18:40-19:00

                        .

Belediye Oturumları – 7

Oturum Başkanı:  

Ömer Faruk KARADENİZ –Pendik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü

·         C3PO-Colloborative Citiy Co-Design Platform

Dilek KARS –Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

·         Solucan Gübresi Üretimi Projesi

21:00-22:00

                        .

GECE OTURUMU

Serdal ÖĞÜT- Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saz Dinletisi

Çağatay GÜLER

Hacetepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE/SALON B
“YARININ KENTLERİ"

09:00-09:30     

Belediye Sunumu-8   

Oturum Başkanı:   

  Konuşmacılar:   

    Muhammet Zeki SOYAKMalatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı

 • Trambüs

Musa Semih KILIÇ- Çekmeköy Belediyesi

 • Restoranlarda Gıda Hijyeni ve Çevre Uygulamalarını Kapsayan Şeffaf Mutfak Projesi ve Atık Yönetimi

09:30-10:20     

Konferans- 4

Akıllı Köy Teknolojileri

Davetli Konuşmacı: Tülin AKINTABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. (A SALONU)

10:30-11:30

 Panel - 14

“Geleceğin Kentleri İçin Kentsel Dönüşüm”


Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar:

      

Pınar SAYLAM- Mimar Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Çağlar ALSANCAK- Harita Mühendisi- Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Nur Durmaz- Yapı İsleri Genel Müdürlüğü

 • Enerji Verimli Kamu Yapıları İçin Pasif İklimlendirme Sistemleri

Ümit Salim USTAOĞLU- Jeoloji Mühendisi- Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının (İYA) Yönetimi

10:30-12:30

Panel- 15

“Yarının Kentlerinde Çevre Planlama”

Oturum Başkanı:i

Konuşmacılar: 

Fred Barış ERNSTHarran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • Geotasarım, Cbs, Görselleştirme, Sanal Gerçeklik

Özlem GÜLLÜAksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Şehirleşme ve Çevre Açısından CBS Uygulamaları

Can AYDAYAnadolu Üniversitesi Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Uydu Ve Uzay Bilimleri Bölümü

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

12:30-14:00

ÖĞLE- YEMEK ARASI

14:00-15:20

“Sağlık Okuryazarlığı Sağlıklı Bir Kentin Ve Toplumun Anahtarı-Çok Sektörlü Sorumluluk Paylaşımı İle Sağlık

Okuryazarlığının Güçlendirilmesi”

Küratör: Seçil ÖZKAN- Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (A SALANU)

15:20-16:20

Panel-16 

“Geleceğin Kentlerinde Çalışan Sağlığı” 

Oturum Başkanı: Mustafa Kemal BAŞARALI- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacılar: 

 Ahmet ÖZLÜ- Sağlık Bakanlığı Eğitim Daire Danışmanı

 Ahmet Müfit YILDIRIM- Mamak Belediye Başkan Yardımcısı

 Coşkun TUNÇ- Ankara Büyükşehir Belediye Şehir Planlama Şube Müdürü

 Hakan TÜZÜN- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü

 • Kentlerde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları 

16:20-17:20

Panel-17

“Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 1”

 “Pestisitler” 

Oturum Başkanı:    Serdal ÖĞÜT- Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Konuşmacılar: 

Cafer TURGUT- Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 • Kalıcı Organik Kirleticiler Ve Pestisit Kalıntılarının Gıdalarda, Çevrede Bulunması Ve Risk Tahminleri

Perihan Binnur KURT KARAKUŞBursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

 • İç Ortam Tozu Bünyesinde Bulunan Endüstriyel Kimyasallara İnsan Maruziyetinin Değerlendirilmesi,  İstanbul Örneği

 Nebile DAĞLIOĞLU  Çukurova Üniversitesi, Tıp  Fakültesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

 • Adli Bilimler Ve Çevre Analizleri

Şahin TOPRAKHarran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • Şehir Ve Çevre Sağlığı Açısından Vektör Ve Vektör Hastalıkların Önemi  

17:20-18:00

Belediye Sunumları -9

Oturum Başkanı:  


Mehmet Zeki DUMAN- Malatya Belediyesi- Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı

              Entegre Vektör Mücadeles

Hilal METE –Malkara Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü

            Malkara Belediyesi, Şehir Sağlık Profili 2017

18:00-19:00


                    .

Panel-18

“Kent Sosyolojisi ve Yarının Kentleri”

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar: 

Vehbi BAYHANİnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Gözetim Toplumu ve Küresel Kentler      

Ünal ŞENTÜRK - İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Kentsel Mekânın Dönüşümü   

Ali ESGİN - İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl.

 • Yarının Kentlerinde Gündelik Hayat Tasavvurları: Belirsizlik, Güven Açmazı ve Yeni Riskler

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE / SALON C
"YARININ KENTLERİ"

08:30-13:00   

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-9

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

81- Motorsiklet Güvenliği- Semih YILMAZ-

82- Bisiklet Eğitimi

83- Bisikletin Günlük Yaşam Aracı Haline Getirilmesi- Sümeyye GÜROL TEPE- Gazi Üniversitesi

84- Tüketici Bilinci Ve Çevre-Çiğdem BOZKIR-Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

85- Yeşil Ürün Sorgulama-

86- Kentte Çöp Pazarları

87- Kamuya Açık Çamaşırhaneler

88- Ucuz Konaklama Hijyeni-İbrahim YILDIZ- Adnan Menderes Üniversitesi

89-Toplu Taşım Sürücülerinin Ruh Sağlığı İzlemleri-

90- Toplu Taşım Güvenliği-Emine ARSLAN-Gazi Üniversitesi

13:00-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14: 00- 15:0015:20-16:20

101 KİŞİ 101 KONU OTURUMU-10

Oturum Başkanı: Erkan PEHLİVAN

Konuşmacılar:

 

91- Kent İçi Hurdalıklar

92- Kent Pazarları Hijyeni-Dilek ENER-Erciyes Üniversitesi

93-Kent Yangın Güvenliği-

94- Kent İçme Suyunda Temsil Edici Örneklem-

95- Lokanta Denetimi-

96- Gıdalarda Tağşiş-Arda BORLU-Erciyes Üniversitesi

97-Öğrenci Beslenme Sorunları-Bircan ULAŞ KADIOĞLU-Fırat Üniversitesi

98- Okul Dağılma Saatleri-Önlemler- Ali GÜLTEKİN-Gazi Üniversitesi

99- Okul Çevre Sağlığı-Ayşe TAŞ- Adnan Menderes Üniversitesi

100- Kentte Ustinsel (Mental) Özürlüler-Hatice ÖNER- Adnan Menderes Üniversitesi

101-Kentte Buz Üretimi Ve Dağıtımı-

102- Bisiklet Paylaşımı-İrem KÜÇÜKALİ-İSBAK A.Ş.

103- Mekansal Ayrımcılık- Hüseyin KÜÇÜKALİ-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü


16:20-19:00

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI- 2

Oturum Başkanları:

(25 Bildiri Sunumu Yapılacaktır)

16:00-19:00

........              .......   ........ ...... ..... ........... ....... ..... ...... .....    .......    .....   ........   ........   

20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON A
“YARININ KENTLERİ

09:00-10:00  

Konferans- 9

“Sürdürülebilir ve Ekolojik Kent Kavramına Bütüncül Bir Bakış” 

   Davetli Konuşmacı: Derya OKTAY - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

10:00-10:40

Panel - 19

“Yarının Kentleri Sürdürülebilir Gelişme”

Oturum Başkanı: Arzu KOCABAŞ - MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü/ Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı 

Konuşmacılar: 

 “Yarının Kentleri İçin Sürdürülebilir Kentleşme” 

Oturum Başkanı: Arzu KOCABAŞ DİREN - MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü/ Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı

Konuşmacılar:

Arzu KOCABAŞ DİREN- MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü/ Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı

Yarının şehirleri: Sağlıklı Yerleşimler Paradigması 

Selçuk ÖZDİL- Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilir, Dayanıklı Kentler ve Kentliler - Hayallerden Hedeflere

Aslı ULUBAŞ HAMURCU- İstanbul Teknik Üniversitesi

Urban Nomadism And Pop-Up Residences: An Alternative For Living Or Not?

Burcu DOĞAN- Tuzla Belediyesi

İklim Dostu Kentler İçin Bir Yol Haritası: İklim Eylem Planı

10:40-11:40

Panel - 20

“Sürdürülebilir ve Ekolojik Kentleşme”

Oturum Başkanı: 

Derya OKTAY Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  

Konuşmacılar: 

Evren SAYIN - Yüksek Mimar- Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Ekolojik Yerleşme Birimi

Banu Işıl IŞIK - Y.Şehir Plancısı- Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

 • Kıyı ve Çevre Verteksinde Planlama Çalışmaları: Kıyı Alanları Planlaması

Ayşe ÇAĞLAYAN -  Şube Müdürü V.- Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

 •            Kentlerin Planlanması Sürecinde Bazı Doğa Kaynaklan Afet Tehlikeleri: Örneklerle Yerbilim Çalışmaları

Saniye AKÇA- Şehir Plancısı

Politik Coğrafya Kapsamında Kültürel Miras Yönetimi: İstanbul Tarihi Yarımada Ve Venedik Örneği

Zerrin BOSTAN- Altındağ Belediyesi

Düşük Karbonlu Kentsel Gelişme Bağlamında Korunacak Kültür Varlıklarının Değerlendirilmesi


12:20-14:00

ÖĞLE YEMEK ARASI

14:00-16:00          .   

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ


20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON B
"YARININ KENTLERİ"

09:00- 09:30  

Belediye Sunumu-10

 Oturum Başkanı: 

Mustafa YILMAZ- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

         Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Entegre Tesislerinin İşletilmesi

Mustafa YILMAZ- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

Balıkesir İlinde Yapılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Tesisleri ve Çalışmaları  

09:30- 10:30

Panel - 21

“ Antik Kentlerde Şehir, Çevre, Sağlık İlişkisi”

Oturum Başkanı: Celal Şimşek  Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Böl.

Konuşmacılar:      

Celal Şimşek - Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Böl.

 • Laodikeia Su Yasası  

Serdar Hakan ÖZTANER- Ankara Üniversitesi Arkeoloji Böl.

 • Nysa Antik Kenti Şehir Planlaması

İsmail TAŞ- Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • Antik Yunan’da Şehirlilik  – Bu güne Yansımalar

10:30-11:30

Panel - 22

 “Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 4”

Oturum Başkanı: Ali BİLGİLİ-  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı  

Konuşmacılar: 

 Aysun BAY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

 • Küreselleşen Dünyada Kentleşmenin Beslenme ve Sağlığa Etkisi

Ali BİLGİLİ  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 • Sahipsiz Hayvanların Şehir, Çevre ve Halk Sağlığı; Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Yönünden Kontrolünde Bakanlıklar Arası İşbirliğinde Karşılaşılan Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri

Hakan ÇELEBİ -  Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Obezite ve Çevre Kirliliği İlişkisi

Haşim KİRAZ- Sami Ulus Çocuk Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı

 • Şehirlerde Sağlık ve Sosyal Hizmet İlişkisi

11:30-12:10

Panel - 23

 “Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular 2 ” 

Oturum Başkanı: Müslüm AKINCI- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Konuşmacılar: 

Müslüm AKINCI - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 • İmar Hukukunda İdari Sorumluluk

Süheyla Suzan ALICAGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • AB Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin Uyumlaştırılması ve Türkiye’de Uygulanması Sorunu

12:30-14:00                             .        

Belediye Oturumları- 11

Oturum Başkanı: 

İnci ÇALIŞKAN -

         Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü

Mehmet Zeki HEDEKOĞLU- Malatya Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü

Trafik Yönetiminde Akıllı Sistemlerin Çevre Etkileri

14:00-16:00                             .        

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ

20 NİSAN 2018 CUMA/ SALON C
"YARININ KENTLERİ"

09:00- 10:00               

Belediye Oturumları- 12

Oturum Başkanı: 

 

 

·         Söke Kent Merkezi ve Çevresi Planlama/Yeni Kentsel Kurgu- Mekansal Değişim

 

·         Kentsel Tasarım Projeleri ve Mekansal  Vizyon

10:30-10:30

Panel – 24

Oturum Başkanı: Didem EVCİ KİRAZ – Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.

 “ROMANLAR OTURUMU” 

10:30- 13:00

“SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI”

13:00-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-16:00

KAPANIŞ/ ÖDÜL TÖRENİ

........    ....... .........  ....... ......... ........ ....... ....... .... .......