16 NİSAN CUMA PROGRAMI

09:00 – 10:00

AÇILIŞ PROGRAMI

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sunucu : Hayriye Çisem Akyıldız – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Konuşmacılar:

  • Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  • Toker Ergüder – Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Direktörü
  • Seher Alacacı- UNDP, Program Temsilci Yardımcısı
  • Tuncay Özer –  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı
  • Orhan Solak –  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanı

KONFERANS -1

10:00 – 10:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIKLI BİR GELECEK

Konuşmacılar:
E. Didem Evci Kiraz– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
F. Nur Baran Aksakal- Gazi Üniversitesi

PANEL -1

11:00 – 12:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Moderatör: Çiğdem Tuğaç – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğine Uyum ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Mehmet Somuncu- Ankara Üniversitesi
İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinin Önemi
Gülen Güllü– Hacettepe Üniversitesi
Kentlerde Doğa Temelli Çözümler ve Sağlık
Çiğdem Coşkun Hepcan- Ege Üniversitesi

KONFERANS – 3

14:00-15:00

İKLİM KRİZİ VE KENTLER

Moderatör: F. Nur Baran Aksakal-Gazi Üniversitesi
Konuşmacı: Nuran Talu- Çevre ve Siyaset Bilimci / Küresel Denge Derneği Başkanı

KONFERANS – 4

15:15-16:45

KİRLENMIŞ SAHALARIN TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESI PROJESİ

Moderatör: E. Didem Evci Kiraz – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Meral Mungan Arda– UNDP

KONFERANS – 6

17:00-18:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

Moderatör: Serdal Öğüt-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Binnaz Zeynep Zaimoğlu – Çukurova Üniversitesi

17 NİSAN CUMARTESİ PROGRAMI

PANEL – 3

09:30-10:45

TEK SAĞLIK KAPSAMINDA KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇEVRESEL BOYUTLARI

Moderatör: Hakan Çelebi– Aksaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
Küresel Isınma Kaynaklı Problemlerin Çözümünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
• Özlem Güllü– Aksaray Üniversitesi
İklim Değişikliği Kapsamında Hava Kirliliği Ve COVID-19
• Ebru KOÇAK– Aksaray Üniversitesi
Atıklar Ve İklim Değişikliğine Etkisi
Melayib Bilgin– Aksaray Üniversitesi
Toprak, Arazi Ve İklim Değişikliği
Gülden Gök– Aksaray Üniversitesi
İklim Değişikliği Ve Afetler
• Oğuzhan Gök- Aksaray Üniversitesi

KONFERANS – 7

11:00-11:45

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM BOYUTU

Moderatör: E.Didem Evci Kiraz-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Çiğdem Tuğaç – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

BİLDİRİ SUNUMLARI 2

12:00 -13:00

Moderatör: Çiğdem Coşkun Hepcan – Ege Üniversitesi
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇOCUK DOSTU KENTLER
Aybüke Cangüzel, Çiğdem Coşkun Hepcan – Ege Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beril Ömeroğlu Tapan, Arzu Morkoyunlu Yüce, Füsun Öncü, Mohamed Hassan Sheikh Abdi – Kocaeli Üniversitesi

DEĞİŞEN İKLİMLERİN ETKİSİNDE ÇALIŞMA HAYATINDA ”İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”
Soner Özcan -Atatürk Üniversitesi
SON 5 YILDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ YAYINLAR
Aylin Sönmez, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

PANEL – 5

15:00- 16:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KIRILGAN GRUPLARIN SAĞLIĞI

Moderatör: Beyza Kerman – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Konuşmacılar:
İklim Değişikliği ve Yaşlıların Sağlığı
● Emel Ceylan – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliğinde Göç ve Mültecilerin/Sığınmacıların Sağlığı
● Zeynep Yalçınkaya – Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
İklim Değişikliği ve Yoksullar ve Kadınların Sağlığı
Cansu Karabiber – Mustafa Kemal Üniversitesi

18 NİSAN PAZAR PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -6

09:45-10:45

Moderatör:Emine Yalçın-Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Konuşmacılar:
JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARININ SU KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Emine Yalçın- Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Gaziantep
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE BOR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Emine Yalçın , Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKRO ÖLÇEKTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN(MHES) UYGULANABİLİRLİĞİ ADANA ÖRNEĞİ
Alkan Cafer Sönmez, Zeynep Binnaz Zaimoğlu -Çukurova Üniversitesi

PANEL – 8

11:00 – 12:30

FOSİL YAKITLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ YOLUYLA SAĞLIK ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Çiğdem Çağlayan– Kocaeli Üniversitesi
Konuşmacılar:
Fosil Yakıtlar, Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Yoluyla Sağlığı Nasıl Etkiler?
• Melike Yavuz – HASUDER
Kronik Kömür Kirliliği: Kömüre Dayalı Elektrik Üretiminin Hava Kirliliği Yoluyla Neden Olduğu Sağlık Sorunları
• Funda Gacal – HEAL
Çözüm Önerileri
• Anne Stauffer –HEAL

PANEL- 10

14:00-15:00

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Moderatör: Latif Kurt- Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
Antroposen Çağda Biyolojik Çeşitlilik
• Latif Kurt – Ankara Üniversitesi
Specıatıon Of Snow Voles (Chıonomys Nıvalıs And C. Gud) In Glacıal Perıods And Importance Of Anatolıan Hıgh Mountaın Refugıa
• Derya Çetintürk – Ankara Üniversitesi
The reality of clean energy; wind power plants and bat intraction
Emre Barlas – Ankara Üniversitesi
Yarı Kurak Mera Alanlarında Çölleşme Riski İle Bitki Tür Dağılımı Arasındaki İlişkiler
• Ebru Gül – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yarı Kurak Çevresel Hassas Mera Alanlarında Topografik Özelliklerin Vejetasyon Ve Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi
• Ebru Gül – Çankırı Karatekin Üniversitesi

KONFERANS 12

15:15-16:00

AŞI, SOLUNUM CİHAZI VE ANTİVİRÜS TEDAVİLERİNİN ADİL DAĞITIMI: SAĞLIK HİZMETİ DAĞITIMINDA HİÇBİR ETİK DEĞERİ UNUTMAMAK

Moderatör: Dilek Öztaş-–Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konuşmacı: M. Utku Ünver- Boston College/ABD

PANEL- 12

16:15 – 17:15

COVİD- 19 SALGINI SÜRECİNDE MASKE VE DEZENFEKTAN

Moderatör: Belgin Yıldırım – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Özlem Özkan – Adnan Menderes Üniversitesi

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EKONOMİ
Moderatör: Metin Dam – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Şeyhmus Uslu – Adnan Menderes Üniversitesi

19 NİSAN PAZARTESİ PROGRAMI

KONFERANS – 13

10:00 – 11:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KAYAK TURİZMİ

Moderatör: Metin Dam – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Cenk Demiroğlu – Umeå Üniversitesi

PANEL – 14

11:15-12:30

İKLİM İLETİŞİMİ

Moderatör: Prof. Dr. Murat Topbaş– Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim İletişimi Üzerine
• Prof. Dr. E. Nezih Orhon – Anadolu Üniversitesi
Yerel Medyada İklim Haberciliği Önemi ve Özelliği
• Merve Akman – Serbest Gazeteci

PANEL -16

13:30-14:45

ÇEVRE VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Moderatörler: Serdal Öğüt ve Esra Örenlili Yaylagül – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Çiğdem Eren Değer, Kardelen Özeruz – Adnan Menderes Üniversitesi

KÜRESEL ISINMA VE OLUMSUZ ETKİLERİ
Moderatör: Mehmet Dinçer Bilgin – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Erdem Kemal Neboğlu – Adnan Menderes Üniversitesi

KONFERANS – 14

15:00-15:45

İNSAN, TOPLUM, GEZEGEN

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı: Gönül Dinç Horasan-İzmir Ekonomi Üniversitesi

PANEL – 18

16:00-17:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Moderatör: Zeynep Eren- Atatürk Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarımıza Etkisi
• Zeynep Eren – Atatürk Üniversitesi
İklim Değişikliği, Su ve Sağlık
• Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi
İklim Eylem Planlarında Su Yönetimi
• Sefa Bilici – Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü

20 NİSAN SALI PROGRAMI

PANEL – 19

09:45 – 11:00

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ PROJELERİ

Moderatör: Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü
Konuşmacılar:
İzmir’in İklim Kriziyle Mücadelesi ve Kentsel Sürdürülebilirliğine Yönelik Çalışmaları
• Eylem Demircioğlu- İzmir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Çalışmaları
• Yıldız Odaman Cindoruk – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sera Gazlarının Antalya Etkileri ve Azaltım Uygulamaları
Melike Kireçcibaşı – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Muğla’da İklim Değişikliğinin Azaltımı
Aylin Giray – Muğla Büyükşehir Belediyesi

PANEL – 20

11:15-12:30

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ İLÇE BELEDİYELERİ PROJELERİ

Moderatör: Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü
Konuşmacılar:
Minikler İklim Krizinin Farkında
• Nilay OĞULTÜRK- Çankaya Belediyesi
Tepebaşı Neden Sürdürülebilir Bir Kent Ekosistemine Sahip
• İnci ÇALIŞKAN- Tepebaşı Belediyesi
Karşıyaka Belediyesi İklim Eylemi, Stratejisi ve Uygulamaları
• Saadet ÇAĞLIN – Karşıyaka Belediyesi
Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesi
• Eyüp IŞIK- Akçadağ Belediyesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -5

14:00 -15:15

Moderatör: Dilek Öztaş- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konuşmacılar:
BALIKESİR KÖRFEZ ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI
Zehra Özden Arabacıoğlu, Volkan Karateke – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi / Turkey)
İSTANBUL’DA SICAKLIK ORTALAMALARININ YARIM ASIRDAKİ DEĞİŞİMİ
Hazal Cansu Acar- İstanbul Üniversitesi, Ümit Şahin – Sabancı Üniversitesi, Günay Can -İstanbul Üniversitesi
EGO OTOBÜS FİLOSUNUN ANKARA KENTİNE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ebru Gölle, Özge Yalçıner Ercoşkun – Gazi Üniversitesi
METEOROLOJİK PARAMETRELER İLE BAZI KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİ
HASTALIKLARININ İLİŞKİSİ BİR EKOLOJİK ÇALIŞMA: TRABZON ÖRNEĞİ
Yusuf Emre Bostan, Murat topbaş, Nazım Ercüment Beyhun- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yusuf Demirtaş-Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE BOR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek öztaş –Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Emine Yalçın –Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

BİLDİRİ SUNUMLARI -8

15:30-16:45

Moderatör: Burcu Doğan –Tuzla Belediyesi
Konuşmacılar:
AFETE DİRENÇLİ KENT İÇİN AFET EYLEM PLANI
• Burcu Doğan -Tuzla Belediyesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN KAPASİTESİNİ ARTTIRMA STRATEJİLERİ
Arzu Saygıner Çil, Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit- Sakarya Üniversitesi
BALIKESİR YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ÇALIŞMASI
Zehra Özden Arabacıoğlu, Volkan Karateke- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SU VE SAĞLIK
• Duygu Kavuncuoğlu – Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü
DİJİTAL ÇEVREDE YAŞAM: Z KUŞAĞI NELER HİSSEDİYOR?
Filiz Aksu- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
NEMLI HAVADA SUNI BULUT OLUŞTURMAK
Cihan Yavuz Örnek- İstanbul Üniversitesi
GLOBAL ISINMANIN TEK SEBEBİ HAVADA ARTAN KARBONDİOKSİT Mİ?
• Cihan Yavuz Örnek- İstanbul Üniversitesi

21 NİSAN ÇARŞAMBA PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -5

09:30 – 19:45

Moderatör: Hakan Çelebi- Aksaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
ATIK, ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE DOSTU DİŞ HEKİMLİĞİ
• Nevra Karamüftüoğlu, Nur Baran Aksakal-  Gazi Üniversitesi
ATIKSU DÖNGÜSÜNÜN GÖZARDI EDİLEN KİRLİLİK YÜKÜ: ARAÇ YIKAMA ATIKSULARI
• Hakan Çelebi, Tolga Bahadır, İsmail Şimşek, Şevket Tulun -Aksaray Üniversitesi
ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEORİK BİR TARTIŞMA
• Muhammed Yunus Bilgili- Karadeniz Teknik Üniversitesi
GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ AGREGA VE ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ DEĞERLENDIRILMESI
• Dilan Çankal-Dokuz Eylül Üniversitesi, Alı Uğur Öztürk-Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI
Azime Aydan Kuvancı, Nevzat Beyazıt – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
BALIKESİR ATIK İLAÇ TOPLAMA PROJESİ
Gülnaz Çelikyurt Uzuner, Volkan Karateke, Vehbi Yörük- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
SIFIR ATIK KAVRAMININ TOPLUM TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
• Ertuğrul Gülez– Kocaeli Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -14

11:00-12:15

Moderatör: Nazım Kaşot – Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Konuşmacılar:
KUZEY KIBRIS’TA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE SICAK DÖNEM NORMALLEŞTİRİLMİŞ FARK BİTKİ İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ZAMANSAL-MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1990-2020)
Çağan Alevkayalı- Süleyman Demirel Üniversitesi,
• Nazım Kaşot- Akdeniz Karpaz Üniversitesi
KENTSEL KOKULARIN KENT SAĞLIĞINA ETKISI ÜZERINE DEĞERLENDIRME: KASTAMONU KENT MERKEZI
• Elif Ayan Çeven, Nur Belkayalı Belkayalı- Kastamonu Üniversitesi
TOPLUMUN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
• Sude Uçman, İlknur DOLU- Bartın Üniversitesi
ÇEVRESEL ETKİLER VE TÜRKİYE DENİZ EKOSİSTEMLERİ
Füsun Öncü, Arzu Morkoyunlu Yüce, Beril Ömeroğlu Tapan, Mohamed Hassan Sheikh Abdi Kocaeli Üniversitesi
SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF AN ORC INTEGRATED WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM FOR MARINE VESSELS
Olgun Konur, Ömür Yaşar Saatçioğlu- Dokuz Eylül Üniversitesi
YEŞİL PAZARLAMA: TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE YÖNELİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
Ahmet Gürbüz, Arife Çiğdem Okur- Karabük Üniversitesi

KAPANIŞ OTURUMU

14:00-15:00

KAPANIŞ KONUŞMALARI

● E. Didem Evci Kiraz– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
● F. Nur Baran Aksakal– Gazi Üniversitesi

Sonuç Bildirgesi
● Aysun Akgün
● Ayşen Özmen
● Murat Eğilmez