Kongrelerin Ana Konuları

III.ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KONULARI

  • Sıfır Atık
  • Her Politikada Sağlık
  • Tek Sağlık
  • Şehir Sağlığı
  • Sağlıklı Şehir Planlaması
  • Şehir Sağlığı Profili
  • Şehir Sağlığı Gelişim Planı
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  • Şehrin Sağlığını Ölçmek
  • Türkiye’de Atık Sorunu
  • Türkiye’de Yakma Tesisleri
  • Çevre Dostu Atık Metotları
  • Geri Dönüşüm Ekonomisi
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Sorunu
  • Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
  • Kentte Arıtma Çamuru Sorunu
  • Şehirde Çevre Sağlığı
  • Şehrin Çevre Sağlığı Ekibi
  • Belediye Çevre Sağlığı Örgütleri
  • Haşere Mücadele Metotları
  • Park ve Bahçe Planlamaları
  • Kentte Yeşil Bina Uygulamaları
  • Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları
  • Kent Mimarisi
  • Yatay Şehirleşme Ekonomisi
  • Türkiye’de İmar Mevzuatı Sorunu
  • Kent Meydanları Bilinci
  • Kent Konseyleri
  • Kent Yoksulları
  • Kentler ve Yaşlılık
  • İşsizlik ve Yoksulluk
  • Engellilik ve Kent Mimarisi
  • Fizik Aktivite ve Kentler
  • Şehirlerde Afet Konuları
  • Depremler ve Korunma
  • Sel ve Baskınlar
  • Kent Sorunlarında Stratejik Yönetim
  • Şehir Sağlığı Kavramsal Çerçeve
  • Şehir Sağlığı Örgütleri ve Halk Sağlığı Uzmanı
  • Şehirlerde Sağlığın Belirleyicileri
  • Elektronik Atıklar
  • İçme Suları Dezenfeksiyonunda Yeni Yaklaşımlar
  • Kentlerde Ozon Maruziyeti
  • Kentlerde Atık Yönetimi
  • Akıllı Şehirler
  • Ada Şehirlerinde Atık Yönetimi
  • Deniz Kara İlişkisi ve Sağlıklı Kentler
  • Deniz ve Akıllı Kentler
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Adımları
  • Yerel Yönetimler ve Stratejik Yönetim
  • Performansa Dayalı Hizmet Modelleri
  • Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
  • Dayanıklı Kentlerde Alt Yapı
  • Sürdürülebilir Şehirler ve Sivil Kuruluşlar
  • Depreme Dayanıklılığa Örnek Şehirler
  • Jeotermal Turizm Ekonomisi
  • İnşaatlarda Çevre Yönetimi
  • Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular
  • Göç ve Şehir
  • Küresel Örnekler
  • Çevre ve Enerji
  • Çevresel Etki Analizi
  • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
  • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve
  • Değerlendirmesi
  • Çevresel Politika Yönetimi
  • Çevre Ekonomisi
  • Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme
  • Ekoloji ve Ekosistemler
  • Yenilenebilir Enerji ve Şehir Sağlığı
  • Şehirde Su Döngüsü
  • Arıtma Tesisleri – Atık Sular
  • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
  • Kent İçi ve Dışı Ulaşım
  • Teknoloji ve Kentleşme
  • Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
  • Biyoçeşitliliği Destekleyen Kentleşme
  • Yerel Su Yönetiminin Geleceği

I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ KONULARI

  • İklim Değişikliği
  • İklim Değişikliği ile Mücadele
  • İklim Değişikliği ve Adaptasyon
  • İklim Değişikliği ve Azaltım
  • İklim Değişikliği ve Uyum
  • İklim Değişikliği ve Etkilenebilirlik
  • İklim Değişikliği ve Kırılganlık
  • İklime Dayalı Veri Toplama
  • İklim ile İlgili Her Politikada Sağlık
  • İklim Değişikliğinde Sağlık Uyum Planları
  • İklim ve Sağlıkta Akademi
  • İklim ve Sağlıkta Araştırma
  • İklim ve Sağlıkta Göstergeler, İzleme ve Raporlama
  • İklim ve Sağlıkta Finasman
  • İklim ve Sağlık Alanında İnsan Gücü
  • İklimsel Afetler
  • Küresel İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri
  • İklim Değişikliği ve Vektörler
  • İklim Değişikliği ve Su
  • İklim Değişikliği ve Ultraviyole Radyasyon
  • İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği
  • İklim Değişikliği ve Gıda
  • İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı
  • İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı
  • Turizm ve İklim Değişikliği
  • İklim Değişikliği Modellemeleri
  • Afetlerde Sağlık Hizmetleri
  • İklim Değişikliği ve Sağlık Yönetimi
  • Uzayda İnsan Sağlığı
  • Uzay Ve İnsan Fizyolojisi Değişiklikleri
  • Uzay Atıkları
  • Kozmik Radyasyon ve Sağlığa Etkileri
  • Kıyı ve Ada Şehirlerinde Sağlık
  • İklim Salınımı ve Hastalıklar
  • Türkiye’de Sağlığa Gönderme Yapan Kanunlar
  • Kentlerde Gürültü ve Sağlık
  • Kente Göç ve Sağlık
  • Düzensiz Göçmenler ve Sağlık Hizmeti
  • İklim Dostu Kentler
  • Sığınmacılar ve Sağlık Hizmeti
  • Trafik ve Sağlık Etkileri
  • Hastalık Yükü Üzerine Çevrenin Etkisi
  • Jeotermel Sular ve Sağlık
  • Şehirdeki Tesislerin Sağlığı
  • Kentlerde Çevre ve Sağlık Yönetimi
  • Yeni Yaşam Alanlarının Çevre ve Sağlığa Etkisi
  • Karbon Borsası ve Karbon Ayak İzi
  • İklim Değişikliği Farkındalığı
  • İklim Değişikliği Eğitimi
  • Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
  • İklim Dostu Ulaşım
  • Tıbbi Atık
  • İklim Değişikliği ile İlişkilendirilen Disiplinlerarası Her Konu
  • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
  • Teknoloji ve İklim Değişikliği