Kongrelerin Ana Konuları

III.ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KONULARI

 • Sıfır Atık
 • Her Politikada Sağlık
 • Tek Sağlık
 • Şehir Sağlığı
 • Sağlıklı Şehir Planlaması
 • Şehir Sağlığı Profili
 • Şehir Sağlığı Gelişim Planı
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Şehrin Sağlığını Ölçmek
 • Türkiye’de Atık Sorunu
 • Türkiye’de Yakma Tesisleri
 • Çevre Dostu Atık Metotları
 • Geri Dönüşüm Ekonomisi
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Sorunu
 • Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Kentte Arıtma Çamuru Sorunu
 • Şehirde Çevre Sağlığı
 • Şehrin Çevre Sağlığı Ekibi
 • Belediye Çevre Sağlığı Örgütleri
 • Haşere Mücadele Metotları
 • Park ve Bahçe Planlamaları
 • Kentte Yeşil Bina Uygulamaları
 • Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları
 • Kent Mimarisi
 • Yatay Şehirleşme Ekonomisi
 • Türkiye’de İmar Mevzuatı Sorunu
 • Kent Meydanları Bilinci
 • Kent Konseyleri
 • Kent Yoksulları
 • Kentler ve Yaşlılık
 • İşsizlik ve Yoksulluk
 • Engellilik ve Kent Mimarisi
 • Fizik Aktivite ve Kentler
 • Şehirlerde Afet Konuları
 • Depremler ve Korunma
 • Sel ve Baskınlar
 • Kent Sorunlarında Stratejik Yönetim
 • Şehir Sağlığı Kavramsal Çerçeve
 • Şehir Sağlığı Örgütleri ve Halk Sağlığı Uzmanı
 • Şehirlerde Sağlığın Belirleyicileri
 • Elektronik Atıklar
 • İçme Suları Dezenfeksiyonunda Yeni Yaklaşımlar
 • Kentlerde Ozon Maruziyeti
 • Kentlerde Atık Yönetimi
 • Akıllı Şehirler
 • Ada Şehirlerinde Atık Yönetimi
 • Deniz Kara İlişkisi ve Sağlıklı Kentler
 • Deniz ve Akıllı Kentler
 • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Adımları
 • Yerel Yönetimler ve Stratejik Yönetim
 • Performansa Dayalı Hizmet Modelleri
 • Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
 • Dayanıklı Kentlerde Alt Yapı
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Sivil Kuruluşlar
 • Depreme Dayanıklılığa Örnek Şehirler
 • Jeotermal Turizm Ekonomisi
 • İnşaatlarda Çevre Yönetimi
 • Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular
 • Göç ve Şehir
 • Küresel Örnekler
 • Çevre ve Enerji
 • Çevresel Etki Analizi
 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
 • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve
 • Değerlendirmesi
 • Çevresel Politika Yönetimi
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme
 • Ekoloji ve Ekosistemler
 • Yenilenebilir Enerji ve Şehir Sağlığı
 • Şehirde Su Döngüsü
 • Arıtma Tesisleri – Atık Sular
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Kent İçi ve Dışı Ulaşım
 • Teknoloji ve Kentleşme
 • Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
 • Biyoçeşitliliği Destekleyen Kentleşme
 • Yerel Su Yönetiminin Geleceği

I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ KONULARI

 • İklim Değişikliği
 • İklim Değişikliği ile Mücadele
 • İklim Değişikliği ve Adaptasyon
 • İklim Değişikliği ve Azaltım
 • İklim Değişikliği ve Uyum
 • İklim Değişikliği ve Etkilenebilirlik
 • İklim Değişikliği ve Kırılganlık
 • İklime Dayalı Veri Toplama
 • İklim ile İlgili Her Politikada Sağlık
 • İklim Değişikliğinde Sağlık Uyum Planları
 • İklim ve Sağlıkta Akademi
 • İklim ve Sağlıkta Araştırma
 • İklim ve Sağlıkta Göstergeler, İzleme ve Raporlama
 • İklim ve Sağlıkta Finasman
 • İklim ve Sağlık Alanında İnsan Gücü
 • İklimsel Afetler
 • Küresel İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri
 • İklim Değişikliği ve Vektörler
 • İklim Değişikliği ve Su
 • İklim Değişikliği ve Ultraviyole Radyasyon
 • İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği
 • İklim Değişikliği ve Gıda
 • İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı
 • Turizm ve İklim Değişikliği
 • İklim Değişikliği Modellemeleri
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Yönetimi
 • Uzayda İnsan Sağlığı
 • Uzay Ve İnsan Fizyolojisi Değişiklikleri
 • Uzay Atıkları
 • Kozmik Radyasyon ve Sağlığa Etkileri
 • Kıyı ve Ada Şehirlerinde Sağlık
 • İklim Salınımı ve Hastalıklar
 • Türkiye’de Sağlığa Gönderme Yapan Kanunlar
 • Kentlerde Gürültü ve Sağlık
 • Kente Göç ve Sağlık
 • Düzensiz Göçmenler ve Sağlık Hizmeti
 • İklim Dostu Kentler
 • Sığınmacılar ve Sağlık Hizmeti
 • Trafik ve Sağlık Etkileri
 • Hastalık Yükü Üzerine Çevrenin Etkisi
 • Jeotermel Sular ve Sağlık
 • Şehirdeki Tesislerin Sağlığı
 • Kentlerde Çevre ve Sağlık Yönetimi
 • Yeni Yaşam Alanlarının Çevre ve Sağlığa Etkisi
 • Karbon Borsası ve Karbon Ayak İzi
 • İklim Değişikliği Farkındalığı
 • İklim Değişikliği Eğitimi
 • Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
 • İklim Dostu Ulaşım
 • Tıbbi Atık
 • İklim Değişikliği ile İlişkilendirilen Disiplinlerarası Her Konu
 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
 • Teknoloji ve İklim Değişikliği