16 NİSAN CUMA PROGRAMI

KONFERANS – 2

11:00-12:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIYI ALAN KULLANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Moderatör:  Nazmi Kozak- Anadolu Üniversitesi
Konuşmacı:
• Tuncay Özer – T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı

KONFERANS – 5 

15:15-16:45

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

Moderatör: F.Nur Baran Aksakal-Gazi Üniversitesi
Konuşmacı: Toker Ergüder- Dünya Sağlık Örgütü

PANEL – 2 

17:00-18:30

İKLİM KRİZİNE HAZIRLIKLI BİR NESİL YETİŞTİRMEK

Moderatör: Hasan Basri Özcan
Konuşmacılar:
İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Lise Örneği ve Değerlendirme
• Hanife Can Şen – Milli Eğitim Bakanlığı
İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Okul Öncesi Örneği
• Nisa Başara Baydilek – Adnan Menderes Üniversitesi
• Seçkin Selimoğlu- Milli Eğitim Bakanlığı
İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Üniversite Örneği
• Betül Altay – Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Yabancı Dil Yeterliği
• Sinem Dal – Milli Eğitim Bakanlığı
• Hasan Basri Özcan– Milli Eğitim Bakanlığı
İklim Krizine Hazırlıklı Bir Nesil Yetiştirmede Ortaokul Örneği
• Ebru Arı – Milli Eğitim Bakanlığı
• Semih Esendemir – Milli Eğitim Bakanlığı

17 NİSAN CUMARTESİ PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI- 1

09:30-10:45

Moderatör: Beyza Kerman- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE SEBEP OLAN DOĞAL, YAPAY ETMENLER VE BAL ARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ VE BU ETKİLERİN SONUÇLARI
Enes Kaya, Orhan İNİK, Ebubekir İZOL ,İsa ÇİÇEK – Bingöl Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE VEKTÖRLER
• Beyza Kerman, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÇEVRE PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ
• Gözde Kıral Uçar- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SU VE SAĞLIK
• Duygu Kavuncuoğlu- Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENTLERDE EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN ÖNEMİ
• Aslıhan Esringü, Süleyman Toy- Atatürk Üniversitesi
• Savaş Çağlak – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

PANEL – 4

11:00-12:00

KÜRESEL ISINMA VE SAĞLIK

Moderatör: Aliye Mandıracıoğlu – Ege Üniversitesi
Konuşmacılar:
Küresel Isınma Bağlamında Çevre ve Sağlık
Hür Hassoy– Ege Üniversitesi
Küresel Isınma ve kronik hastalıklar
Işıl Ergin– Ege Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 3

12:15-13:15

Moderatör:Savaş Çağlak – Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Konuşmacılar:
SAMSUN’DA BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARININ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ ANALİZİ
Savaş Çağlak, Muhammet Bahadır– Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
ÜMRANİYE İLÇESİNDE HAVA KALITESININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YER SEVİYESİ OZONU
Sena İnceoğlu– Bülent Ecevit Üniversitesi
SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE (SEOS) ÖLÇÜM BELIRSIZLIKLERININ HESAPLANMASI
Bedrihan Güleç, Andaç Akdemir- Ondokuz Mayis University
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: HAVA KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK
Ezel Bilge Yerli – Atatürk Üniversitesi

KONFERANS – 8

14:00 – 14:45

SAĞLIK, HUZUR VE AFİYET

Moderatör: E.Didem Evci Kiraz-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Necdet Subaşı – Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri

PANEL – 7

15:00-17:00

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EĞİTİMİ

Moderatör: Yılmaz Çamlıtepe – Trakya Üniversitesi
Konuşmacılar:
Omurgasız Biyolojik Çeşitliliği
● Yılmaz Çamlıtepe – Trakya Üniversitesi
Omurgalı Biyolojik Çeşitliliği
Ahmet Karataş – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
Kerim Çiçek – Ege Üniversitesi
Biyolojik Çeşitliliğin Korkulan Canlıları Sürüngenlere Yönelik Korkular ve Doğa Eğitiminin Önemi
Nazım Kaşot – Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Günümüzde Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi
Sevilay Dervişoğlu– Hacettepe Üniversitesi

18 NİSAN PAZAR PROGRAMI

KONFERANS – 9

10:00-10:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIYI ALAN KULLANIMLARI – KIYI KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Moderatör: Neslihan Kulözü – Atatürk Üniversitesi
Konuşmacı: Çağla Ercanlı – İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

PANEL – 9

11:00 – 12:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR

Moderatör : Yağmur Köksal Yasin – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliği ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Yiğit Yılancıoğlu – Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
İklim Değişikliği ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Gizem Korkut – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kanserler
Ceyhun Uzun – Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
İklim Değişikliği, Psikiyatri ve Mental Sağlık
Ahmet Yasin – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kazalar
Emre Karslı – Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

KONFERANS – 10

14:00-15:00

MEME KANSERİNDE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı : Şule Olgun– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

KONFERANS – 11

15:15-16:00

GÖÇ VE SAĞLIK

Moderatör: Hatice Öner Altıok – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı : Elif Duygu Cındık- Head of Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem

PANEL -11

16:15 -17:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SAĞLIK KIRILGANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Moderatör: Gülen Güllü – Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğinin Şehirlerde Taşkın Ve Su Baskınları Etkileri;
● Emre Alp – ODTÜ
İklim Değişikliğinin Neden olduğu Sıcak Hava Dalgalarının Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi
Merih Aydınalp Köksal – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğinin Hava Kalitesi Üzerine etkileri ve Sağlık Riskleri,
Gülen Güllü– Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliği Sonucu Yaygınlaşan Sivrisinekler Ve Sağlık Etkileri,
Bülent Alten ve Dr. Filiz Günay – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğine Bağlı Afetler ve Sağlık Etkileri
Aslı Akay – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

19 NİSAN PAZARTESİ PROGRAMI

PANEL – 13

10:00-11:00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RUH SAĞLIĞI

Moderatör: Hatice Öner – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliği, Ruh Sağlığına Olan Etkileri, Ruhsal Bozukluklar
• Levent Sevinçok – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliği, Eğitim ve Doğayla Uzlaşma
Nermin Koruklu – Adnan Menderes Üniversitesi
İklim Değişikliği, Yaşlı Ruh Sağlığı
• Semra Güçoğlu – – Emekli Dernek Gönüllüsü
İklim Değişikliği, Ekopsikolojik Yaklaşım, Hortikültürel Terapi
Eda Purutçuoğlu – Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İklim Değişikliği, Sana ve Ruh Sağlığı İlişkisi
• Ayşe Bilir – Hacettepe Üniversitesi

PANEL – 15

11:15-12:30

ROMAN DİYALOG AĞI (RODA) OTURUMU

Moderatör:Hande BARLIN- Gebze Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü  
Konuşmacılar:
• Fikret Adaman – Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Kadirbeyoğlu – Boğaziçi Üniversitesi
Ertuğrul Tanrıkulu – Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
• Mehmet Caner Demir – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İktisadi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Yöneticisi
• Elmas Arus- Sıfır Ayrımcılık Derneği

PANEL – 17

13:30-15:00

İKLİM SENARYOLARI, MODELLEME ÇALIŞMALARI VE ÖNGÖRÜLER

Moderatör: Hayriye Çisem Akyıldız – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Senaryoları Işığında Gelecekteki Türkiye
• Doğanay Tolunay – İstanbul Üniversitesi
İklim Değişikliği: İklim Projeksiyonlarından Sektör-Özel İklim Ürünlerine Örnekler
• Mesut Demircan – Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı
• Çiğdem Çağlayan – Kocaeli Üniversitesi
İklim Adaptasyonunda Karar Mekanizmalarına Destek İçin Teknolojik Gelişimler Ve Dinamik Uyarlanabilir Politika Ağ Geçitleri (DAPP Models)
• Ali Serdar Atalay – BitNet – Ai4Sec Corporation
İklim Değişikliğin İzmir Tarihi Kent Merkezi Üzerindeki Etkisi, Senaryolar
Hamidreza Yazdani – İzmir Büyükşehir Belediyesi

PANEL – 14

15:15-17:15

ADA SAĞLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Moderatör: Songül Vaizoğlu-Yakın Doğu Üniversitesi

Konuşmacılar:
İklim değişikliği adaları nasıl etkiliyor?
● Songül Vaizoğlu –Yakın Doğu Üniversitesi
İklim Değişikliğinin K.K.T.C’ndeki Su Rezervleri Üzerine Olası Etkileri
● Çağan Alevkayalı-Süleyman Demirel Üniversitesi
Kıbrıs’ta önemli bir çevre sağlığı sorunu: Lefke CMC Maden Atıkları, İklim değişikliğine olası katkıları ve halk sağlığına etkileri
● Ahmet Hızlı-Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği
Kıbrıs’ta iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle ilişkisi
● Nazım Kaşot-Akdeniz Karpaz Üniversitesi Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi
Kıbrıs’ta Salgınların Geçmişi ve Sağlıkta Geleceğin Planlanması
● Nazım Beratlı-Kıbrıs İlim Üniversitesi
Küreselleşen Dünyada Doğaya Dönüş: Cittaslow Tatlısu Örneği
● Hayri Orcan– KKTC Tatlısu Belediye Başkanı

20 NİSAN SALI PROGRAMI

PANEL – 21

10:00 – 12:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİNDE FARK YARATAN PROJELER

Moderatörler : Deniz Aktaş Uygun-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kader Kaya-Sağlık ve İklim Değişikliği Derneği

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
Konuşmacı: Diren Ertekin – UNDP

İklim Değişikliğinde 1,5 Derece: Küçük Değişimler – Büyük Farklar Projesi
Konuşmacı: Hasan Basri Özcan – Milli Eğitim Bakanlığı

Zehirsiz Kentler Projesi
Konuşmacı: Batur Şehirlioğlu- Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

BİLDİRİ SUNUMLARI- 4

14:00-15:15

Moderatör: Şule Olgun- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacılar:
AMELİYATHANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
Şule Olgun, Cansu Hazal Yanardağ– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
BİR TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDEKİ GECE BESLENME ALIŞKANLIĞI VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Kerim Baltacı, Nurhan Meydan Acımış, Sema Varlı, Nevzat Atalay Çelikyürek- Pamukkale Üniversitesi
EKO-KAYGI VE COVID-19 PANDEMİSİ
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE BESLENME SORUNLARI KARŞISINDA GELECEĞİN ALTERNATİF BESİNLERİ
Mücahit  Muslu – Kastamonu Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -7

15:30-16:45

Moderatör: Kader Kaya, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Sağlık ve İklim Değişikliği Derneği
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE PEYZAJ UYGULAMALARINDA GEÇİRİMLİ SERT ZEMİN KULLANIMININ SU DÖNGÜSÜNE KATKILARI
Gülay Tokgöz, Onur Güngör- İskenderun Teknik Üniversitesi
KENT İKLİMİNE ÇATI VE CEPHE BAHÇELERİNİN ETKİSİ
Aslıhan Esringü, Süleyman Toy – Atatürk Üniversitesi
KÜRESEL ÖRNEKLERDE; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KARBON VERGİLENDİRME UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN İRDELENMESİ
Mehmetali AK, Aslı Güneş Gölbey – İzmir Demokrasi Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZEYDEN ULUSALA, ULUSALDAN YERELE POLİTİKA BELGELERİ
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
BAŞKANLAR SÖZLEŞMSI’NIN (COVENANT OF MAYORS) İKLIM POLITIKALARI ÜZERINDEKI ETKISI: ESKIŞEHIR TEPEBAŞI BELEDIYESI ÖRNEĞI
Başak Demiray – Eskişehir Tepebaşı Municipality

21 NİSAN ÇARŞAMBA PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI – 11

09:30 -10:45

Moderatör: Ayşe Çağlayan- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rıza Saber– Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
BALIKÇILIK ENDÜSTRISI ATIK SU GERI KAZANIM SISTEMI
• Kübra Ekinsu Akçil, Ebru Ada – FTS Filtrasyon Arıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri
BALIKESİR-MERKEZ İÇME SULARININ SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ
• Hüseyin Gedikoğlu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
BESLENMEDE SU AYAK İZİNİN YERİ
Aslı Ayça Özyazgan Tokay – Sağlık Bakanlığı
DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE SU FARKINDALIĞINI ARTIRDI: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI
Gülten Özgün, Ayla Açıkgöz – Dokuz Eylül Üniversitesi
INFILTRATION OF WASTEWATER INTO GROUNDWATER (DRINKING WATER WELLS)
• Noman Moheb Rahmani – Herat University
FOTOKATALİTİK İLERİ ARITIM ILE PEYNİR ALTI ATIK SUYU ARITIMI
• Havva Melda Moğol, Mesut Akgün – Yıldız Teknik Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI -13

11:00-12:15

Moderatör: Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Konuşmacılar:
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA BİR DURUM TESPİTİ
Seda Tözüm Akgül- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAPILI ÇEVRE İLİŞKİSİ
Hatice İkiışık – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
YEŞİL BİNALARDA KATI ATIK YÖNETİMİ: KONYA BİLİM MERKEZİ VE KONYA KELEBEK BAHÇESİ VE BÖCEK MÜZESİ ÖRNEĞİ
Gülşah Ata, Gülden Gök – Aksaray Üniversitesi
ÜLKELERİN PASİF EV POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – ALMANYA / SACHSEN BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Dilara Karabulut, Semiha Kartal – Trakya Üniversitesi
KENTLEŞMENİN BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ; BOLU ÖRNEĞİ
• Kıymet Pınar Kırkık Aydemir- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gamze Kazancı – İstanbul Teknik Üniversitesi,
GREENMETRIC-YEŞIL ÜNIVERSITELER
• Esra Yavuz, Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi