19 NİSAN PAZARTESİ PROGRAMI

PANEL -11

09:30 – 10:30

KENTLER VE SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

Moderatör: Erkan Pehlivan- İnönü Üniversitesi
Konuşmacılar:
• Burak Mete -Çukurova Üniversitesi
Kentlerde Dijital Halk Sağlığı Uygulamaları
• Serdar Deniz -Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Kentlerde sağlık okuryazarlığı
• İrem Bulut- Fırat Üniversitesi
Kentlerde Sağlıklı Yaşam Merkezi Uygulamaları
• Neşe Karakaş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Kentlerde yaşlı bakım ve destek uygulamaları

KONFERANS – 17

09:30 – 10:30

ÇEVRE VE GELECEK

Moderatör: E. Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Elif Cesur- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBI

Moderatör: Deniz Aktaş Uygun- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Recep Derince- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

PANEL – 12

10:45-12:00

SAĞLIKLI VE KARBON NÖTR BİR GELECEK İÇİN SIFIR ENERJİ BİNALAR

Moderatör: Yasemin Somuncu- ZeroBuild Türkiye
Konuşmacılar:
Sıfır Enerji Binalar Kavramı ve İç Mekan Kalitesi İlişkisi
● Yasemin Somuncu-ZeroBuild
Pasif Ev Temel Prensipleri ve Dünyadaki İyi Uygulamalarına Kısa Bakış
● Seda Müftüoğlu Güleç-SEPEV
Pandemi ile Beraber Yeni ve Mevcut Binalara Yönelik Mekanik Önlemler
● Esma Sarıaslan Divrikli-MÜKAD Kurucu Başkanı

KONFERANS – 18

10:45 -12:00

KIZAMIKTAN COVID-19’A FİLYASYON ÇALIŞMALARI: METROPOL ŞEHİR İSTANBUL

Moderatör: Aysun Akgün – Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı: Işıl Maral- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

PANEL – 13

13:00-15:00

SAĞLIKLI ŞEHİRLER İÇİN BİSİKLET STRATEJİLERİ

Moderatör: Adnan Cangir- Muğla ENVERÇEVKO
Konuşmacılar:
Bisiklet Kullanımı ve yaygınlaştırılması
• Jill Waren –ECF – European Cyclists’ Federation – Brussells
Küresel ölçekli bisiklet Stratejileri
• Raluca Fiser- WCA-Dünya Bisiklet Birliği Başkanı ve ECF bşk yrd.
CFE Cycle Friendly Employer, Bisiklet Dostu İşveren sertifikasyonu
• Aslı Kaya– ENVERÇEVKO – Muğla, CFE Genel Sekreteri

KONFERANS – 19

12:45-13:45

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-1

Moderatörler:
Veysel Işık – Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Şehir ve Doğa Kaynaklı Afetler
• Veysel Işık – Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Şehirlerde Deprem Riski ve Dirençlilik yönetimi
• Kambod Amini Hosseini – International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Iran

KONFERANS – 20

14:00-15:00

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-2

Moderatörler:
Veysel Işık- Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkileri
B. Burçak Başbuğ Erkan – Coventry University
Tuz Madenciliğinin Tetiklediği Tehlikeler
• Florina Tuluca – University of Bucharest

KONFERANS – 21

15:15-17:15

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-3

Moderatörler:
Veysel Işık – Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Kentsel Planlamada Yüzey Faylanma Tehlikesinin Haritalaması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi
• Ayşe Çağlayan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Planlamada Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar
• Esra Ezgi Baksı – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yapay Zekâ Tabanlı Algoritmaların Uygulanması
• Tayfun Dede – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Afetlerde Şehrin Triyaj Becerisi
• Mehmet Eryılmaz- Afet Araştırmaları Derneği Başkanı

PANEL – 14

15:15-17:15

ADA SAĞLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Moderatör: Songül Vaizoğlu-Yakın Doğu Üniversitesi

Konuşmacılar:
İklim değişikliği adaları nasıl etkiliyor?
● Songül Vaizoğlu –Yakın Doğu Üniversitesi
İklim Değişikliğinin K.K.T.C’ndeki Su Rezervleri Üzerine Olası Etkileri
● Çağan Alevkayalı-Süleyman Demirel Üniversitesi
Kıbrıs’ta önemli bir çevre sağlığı sorunu: Lefke CMC Maden Atıkları, İklim değişikliğine olası katkıları ve halk sağlığına etkileri
● Ahmet Hızlı-Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği
Kıbrıs’ta iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle ilişkisi
● Nazım Kaşot-Akdeniz Karpaz Üniversitesi Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi
Kıbrıs’ta Salgınların Geçmişi ve Sağlıkta Geleceğin Planlanması
● Nazım Beratlı-Kıbrıs İlim Üniversitesi
Küreselleşen Dünyada Doğaya Dönüş: Cittaslow Tatlısu Örneği
● Hayri Orcan– KKTC Tatlısu Belediye Başkanı

PANEL – 15

15:15-17:15

ROMACTED

Moderatör: Elmas ARUS-ROMACTED Programı Türkiye Koordinatörü

Konuşmacılar:
● Ana Oprisan-ROMACT Program Yöneticisi
● Ertuğrul Tanrıkulu-Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
● Nilay Karadeniz-ROMACTED Programı Edirne Kolaylaştırıcısı
● Esra Şenkeman-İzmir Sahne Sanatçısı