19 NİSAN PAZARTESİ PROGRAMI

PANEL -11

09:30 – 10:30

KENTLER VE SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

Moderatör: Erkan Pehlivan- İnönü Üniversitesi
Konuşmacılar:
• Burak Mete -Çukurova Üniversitesi
Kentlerde Dijital Halk Sağlığı Uygulamaları
• Serdar Deniz -Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Kentlerde sağlık okuryazarlığı
• İrem Bulut- Fırat Üniversitesi
Kentlerde Sağlıklı Yaşam Merkezi Uygulamaları
• Neşe Karakaş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Kentlerde yaşlı bakım ve destek uygulamaları

KONFERANS – 17

09:30 – 10:30

ÇEVRE VE GELECEK

Moderatör: E. Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Elif Cesur- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBI

Moderatör: Deniz Aktaş Uygun- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Recep Derince- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

PANEL – 12

10:45-12:00

SAĞLIKLI VE KARBON NÖTR BİR GELECEK İÇİN SIFIR ENERJİ BİNALAR

Moderatör: Yasemin Somuncu- ZeroBuild Türkiye
Konuşmacılar:
Sıfır Enerji Binalar Kavramı ve İç Mekan Kalitesi İlişkisi
● Yasemin Somuncu-ZeroBuild
Pasif Ev Temel Prensipleri ve Dünyadaki İyi Uygulamalarına Kısa Bakış
● Seda Müftüoğlu Güleç-SEPEV
Pandemi ile Beraber Yeni ve Mevcut Binalara Yönelik Mekanik Önlemler
● Esma Sarıaslan Divrikli-MÜKAD Kurucu Başkanı

KONFERANS – 18

10:45 -12:00

KIZAMIKTAN COVID-19’A FİLYASYON ÇALIŞMALARI: METROPOL ŞEHİR İSTANBUL

Moderatör: Aysun Akgün – Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı: Işıl Maral- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

PANEL – 13

13:00-15:00

SAĞLIKLI ŞEHİRLER İÇİN BİSİKLET STRATEJİLERİ

Moderatör: Adnan Cangir- Muğla ENVERÇEVKO
Konuşmacılar:
Bisiklet Kullanımı ve yaygınlaştırılması
• Jill Waren –ECF – European Cyclists’ Federation – Brussells
Küresel ölçekli bisiklet Stratejileri
• Raluca Fiser- WCA-Dünya Bisiklet Birliği Başkanı ve ECF bşk yrd.
CFE Cycle Friendly Employer, Bisiklet Dostu İşveren sertifikasyonu
• Aslı Kaya– ENVERÇEVKO – Muğla, CFE Genel Sekreteri

KONFERANS – 19

13:00-14:00

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-1

Moderatörler:
Veysel Işık – Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Şehir ve Doğa Kaynaklı Afetler
• Veysel Işık – Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Şehirlerde Deprem Riski ve Dirençlilik yönetimi
• Kambod Amini Hosseini – International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Iran

KONFERANS – 20

14:00-15:00

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-2

Moderatörler:
Veysel Işık- Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkileri
B. Burçak Başbuğ Erkan – Coventry University
Tuz Madenciliğinin Tetiklediği Tehlikeler
• Florina Tuluca – University of Bucharest

KONFERANS – 21

15:15-17:15

ŞEHİR VE AFETLER / URBAN AND HAZARDS-3

Moderatörler:
Veysel Işık – Ankara Üniversitesi
H. Abdullah Uçan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konuşmacılar:
Kentsel Planlamada Yüzey Faylanma Tehlikesinin Haritalaması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi
• Ayşe Çağlayan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Planlamada Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar
• Esra Ezgi Baksı – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yapay Zekâ Tabanlı Algoritmaların Uygulanması
• Tayfun Dede – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Afetlerde Şehrin Triyaj Becerisi
• Mehmet Eryılmaz- Afet Araştırmaları Derneği Başkanı

PANEL – 14

15:15-17:15

ADA SAĞLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Moderatör: Songül Vaizoğlu-Yakın Doğu Üniversitesi

Konuşmacılar:
İklim değişikliği adaları nasıl etkiliyor?
● Songül Vaizoğlu –Yakın Doğu Üniversitesi
İklim Değişikliğinin K.K.T.C’ndeki Su Rezervleri Üzerine Olası Etkileri
● Çağan Alevkayalı-Süleyman Demirel Üniversitesi
Kıbrıs’ta önemli bir çevre sağlığı sorunu: Lefke CMC Maden Atıkları, İklim değişikliğine olası katkıları ve halk sağlığına etkileri
● Ahmet Hızlı-Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği
Kıbrıs’ta iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle ilişkisi
● Nazım Kaşot-Akdeniz Karpaz Üniversitesi Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi
Kıbrıs’ta Salgınların Geçmişi ve Sağlıkta Geleceğin Planlanması
● Nazım Beratlı-Kıbrıs İlim Üniversitesi
Küreselleşen Dünyada Doğaya Dönüş: Cittaslow Tatlısu Örneği
● Hayri Orcan– KKTC Tatlısu Belediye Başkanı

PANEL – 15

15:15-17:15

ROMACTED

Moderatör: Elmas ARUS-ROMACTED Programı Türkiye Koordinatörü

Konuşmacılar:
● Ana Oprisan-ROMACT Program Yöneticisi
● Ertuğrul Tanrıkulu-Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
● Nilay Karadeniz-ROMACTED Programı Edirne Kolaylaştırıcısı
● Esra Şenkeman-İzmir Sahne Sanatçısı

BİLDİRİ SUNUMLARI 13

17:15-18:30

Moderatör: Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi
Konuşmacılar:
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA BİR DURUM TESPİTİ
Seda Tözüm Akgül- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAPILI ÇEVRE İLİŞKİSİ
Furkan Öztürk- Atatürk Üniversitesi
YEŞİL BİNALARDA KATI ATIK YÖNETİMİ: KONYA BİLİM MERKEZİ VE KONYA KELEBEK BAHÇESİ VE BÖCEK MÜZESİ ÖRNEĞİ
Gülşah Ata, Gülden Gök – Aksaray Üniversitesi
ÜLKELERİN PASİF EV POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – ALMANYA / SACHSEN BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Dilara Karabulut, Semiha Kartal – Trakya Üniversitesi
KENTLEŞMENİN BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ; BOLU ÖRNEĞİ
Savaş Çağlak- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gamze Kazancı – İstanbul Teknik Üniversitesi,
Kıymet Pınar Kırkık Aydemir- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
GREENMETRIC-YEŞIL ÜNIVERSITELER
Esra Yavuz, Zahide Koşan – Atatürk Üniversitesi

 

BİLDİRİ SUNUMLARI 14

17:15-18:30

Moderatör: Nazım Kaşot – Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Konuşmacılar:
KUZEY KIBRIS’TA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE SICAK DÖNEM NORMALLEŞTİRİLMİŞ FARK BİTKİ İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ZAMANSAL-MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1990-2020)
Çağan Alevkayalı- Süleyman Demirel Üniversitesi,
• Nazım Kaşot- Akdeniz Karpaz Üniversitesi
KENTSEL KOKULARIN KENT SAĞLIĞINA ETKISI ÜZERINE DEĞERLENDIRME: KASTAMONU KENT MERKEZI
Elif Ayan Çeven, Nur Belkayalı Belkayalı- Kastamonu Üniversitesi
TOPLUMUN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sude Uçman, İlknur DOLU- Bartın Üniversitesi
ÇEVRESEL ETKİLER VE TÜRKİYE DENİZ EKOSİSTEMLERİ
Füsun Öncü, Arzu Morkoyunlu Yüce, Beril Ömeroğlu Tapan, Mohamed Hassan Sheikh Abdi Kocaeli Üniversitesi
SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF AN ORC INTEGRATED WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM FOR MARINE VESSELS
Olgun Konur, Ömür Yaşar Saatçioğlu- Dokuz Eylül Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 15

18:30-19:30

Moderatör: Hülya Şirin- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Konuşmacılar:
İNTRAVENÖZ VERILEN METILPREDNIZOLON SONRASI HASTADA GELIŞEN ANAFILAKSI
Munise Yıldız – Konya Şehir Hastanesi̇
ŞANLIURFA İLİNDE PM10 VE PM2.5 DÜZEYLERİNİN POSTNEONATAL VE OTUZ YAŞ ÜSTÜ DOĞAL ÖLÜM HIZI ÜZERİNE ETKİSİ
Uğurcan Sayılı– Şanlıurfa-Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü,
SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBI ATIKLARIN DEĞERLENDIRILMESI
Mustafa Çakır- İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ ORTAK DİLİ
Hayriye Çisem Akyıldız, Emine Didem Evci Kiraz – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
ULTRA İŞLENMİŞ BESİN TÜKETİMİNİN ÇOCUKLARDA OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Cansu Memiç İnan, Ferhat Yüksel – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇEVRE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
Hülya Şirin- Sağlık Bilimleri Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 16

18:30-19:30

Moderatör: Belgin Yıldırım- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
TÜRKIYE’DE BIR KAMU ÜNIVERSITESINDE EBELIK ÖĞRENCILERININ SIGARA KULLANIMI: TÜTÜN YASAĞI KANUNUN ETKISI
• Belgin Yıldırım- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
• Şükran Özkahraman Koç –Süleyman Demirel Üniversitesi,
Seher Sarıkaya Karabudak- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
TÜRKİYE’DE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİNİ KONU ALAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Dilek Yapar, Nilüfer Merve Çelik, Asiye Uğraş Dikmen, Mustafa Necmi İlhan – Gazi Üniversitesi
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA MUTFAK İLİŞKİLİ EV İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Yağmur Köksal Yasin– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
• Ayşe Taş – Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü
• Emine Didem Evci Kiraz – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGILARI İLE TUTUMLARININ İLİŞKİSİ: HEMŞİRELİK ÖRNEĞİ
• Feyza Dereli- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Belgin Yıldırım– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
WİNDSHİELD YÖNTEMİ VE OMAHA SİSTEMİ PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ İLE BİR İLÇENİN İNCELENMESİ
• Ayşe Dost – Medipol Universitesi