18 NİSAN PAZAR PROGRAMI

KONFERANS – 9

10:00-10:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIYI ALAN KULLANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Moderatör: Neslihan Kulözü – Atatürk Üniversitesi
Konuşmacı: Çağla Ercanlı – İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

BİLDİRİ SUNUMLARI -6

09:45-10:45

Moderatör:Emine Yalçın-Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Konuşmacılar:
JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARININ SU KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Emine Yalçın- Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Gaziantep
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE BOR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Emine Yalçın , Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKRO ÖLÇEKTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN(MHES) UYGULANABİLİRLİĞİ ADANA ÖRNEĞİ
Alkan Cafer Sönmez, Zeynep Binnaz Zaimoğlu -Çukurova Üniversitesi

PANEL – 8

11:00 – 12:30

FOSİL YAKITLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ YOLUYLA SAĞLIK ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Çiğdem Çağlayan– Kocaeli Üniversitesi
Konuşmacılar:
Fosil Yakıtlar, Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Yoluyla Sağlığı Nasıl Etkiler?
• Melike Yavuz – HASUDER
Kronik Kömür Kirliliği: Kömüre Dayalı Elektrik Üretiminin Hava Kirliliği Yoluyla Neden Olduğu Sağlık Sorunları
• Funda Gacal – HEAL
Çözüm Önerileri
• Anne Stauffer –HEAL

PANEL – 9

11:00 – 12:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR

Moderatör : Yağmur Köksal Yasin – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliği ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Yiğit Yılancıoğlu – Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
İklim Değişikliği ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Gizem Korkut – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kanserler
Ceyhun Uzun – Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
İklim Değişikliği, Psikiyatri ve Mental Sağlık
Ahmet Yasin – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kazalar
Emre Karslı – Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

PANEL- 10

14:00-15:00

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Moderatör: Latif Kurt- Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
Antroposen Çağda Biyolojik Çeşitlilik
Latif Kurt – Ankara Üniversitesi
Specıatıon Of Snow Voles (Chıonomys Nıvalıs And C. Gud) In Glacıal Perıods And Importance Of Anatolıan Hıgh Mountaın Refugıa
Derya Çetintürk – Ankara Üniversitesi
The reality of clean energy; wind power plants and bat intraction
• Emre Barlas – Ankara Üniversitesi
Yarı Kurak Mera Alanlarında Çölleşme Riski İle Bitki Tür Dağılımı Arasındaki İlişkiler
• Ebru Gül – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yarı Kurak Çevresel Hassas Mera Alanlarında Topografik Özelliklerin Vejetasyon Ve Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi
Ebru Gül – Çankırı Karatekin Üniversitesi

KONFERANS – 10

14:00-15:00

MEME KANSERİNDE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı : Şule Olgun– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

KONFERANS – 11

15:15-16:00

GÖÇ VE SAĞLIK

Moderatör: Hatice Öner Altıok – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı : Elif Duygu Cındık- Head of Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem

KONFERANS 12

15:15-16:00

AŞI, SOLUNUM CİHAZI VE ANTİVİRÜS TEDAVİLERİNİN ADİL DAĞITIMI: SAĞLIK HİZMETİ DAĞITIMINDA HİÇBİR ETİK DEĞERİ UNUTMAMAK

Moderatör: Dilek Öztaş-–Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konuşmacı: M. Utku Ünver- Boston College/ABD

PANEL -11

16:15 -17:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SAĞLIK KIRILGANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Moderatör: Gülen Güllü – Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğinin Şehirlerde Taşkın Ve Su Baskınları Etkileri;
● Emre Alp – ODTÜ
İklim Değişikliğinin Neden olduğu Sıcak Hava Dalgalarının Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi
Merih Aydınalp Köksal – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğinin Hava Kalitesi Üzerine etkileri ve Sağlık Riskleri,
Gülen Güllü– Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliği Sonucu Yaygınlaşan Sivrisinekler Ve Sağlık Etkileri,
Bülent Alten ve Dr. Filiz Günay – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğine Bağlı Afetler ve Sağlık Etkileri
Aslı Akay – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

PANEL- 12

16:15 – 17:15

COVİD- 19 SALGINI SÜRECİNDE MASKE VE DEZENFEKTAN

Moderatör: Belgin Yıldırım – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Özlem Özkan – Adnan Menderes Üniversitesi

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EKONOMİ
Moderatör: Metin Dam – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Şeyhmus Uslu – Adnan Menderes Üniversitesi