18 NİSAN PAZAR PROGRAMI

KONFERANS – 9

10:00-10:45

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIYI ALAN KULLANIMLARI – KIYI KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Moderatör: Neslihan Kulözü – Atatürk Üniversitesi
Konuşmacı: Çağla Ercanlı – İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

BİLDİRİ SUNUMLARI 6

10:00-11:00

Moderatör:
Konuşmacılar:
JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARININ SU KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Emine Yalçın- Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Gaziantep
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE BOR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI
Sevgi Aslan Koyutürk, Dilek Öztaş – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Emine Yalçın , Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENTLERDE EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN ÖNEMİ
Aslıhan Esringü , Süleyman Toy- Atatürk Üniversitesi
Savaş Çağlak – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKRO ÖLÇEKTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN(MHES) UYGULANABİLİRLİĞİ ADANA ÖRNEĞİ
Alkan Cafer Sönmez, Zeynep Binnaz Zaimoğlu -Çukurova Üniversitesi

PANEL – 9

11:00 – 12:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR

Moderatör : Yağmur Köksal Yasin – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliği ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Yiğit Yılancıoğlu – Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
İklim Değişikliği ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Gizem Korkut – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kanserler
Ceyhun Uzun – Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
İklim Değişikliği, Psikiyatri ve Mental Sağlık
Ahmet Yasin – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
İklim Değişikliği ve Kazalar
Emre Karslı – Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

PANEL – 8

11:00 – 12:30

FOSİL YAKITLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ YOLUYLA SAĞLIK ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Çiğdem Çağlayan– Kocaeli Üniversitesi
Konuşmacılar:
Fosil Yakıtlar, Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Yoluyla Sağlığı Nasıl Etkiler?
• Melike Yavuz – HASUDER
Kronik Kömür Kirliliği: Kömüre Dayalı Elektrik Üretiminin Hava Kirliliği Yoluyla Neden Olduğu Sağlık Sorunları
• Funda Gacal – HEAL
Çözüm Önerileri
• Anne Stauffer –HEAL

KONFERANS – 10

14:00-15:00

MEME KANSERİNDE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Moderatör: Ayşen Özmen– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Konuşmacı : Şule Olgun– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

PANEL- 10

14:00-15:00

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Moderatör: Latif Kurt– Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
Antroposen Çağda Biyolojik Çeşitlilik
● Latif Kurt – Ankara Üniversitesi
Specıatıon Of Snow Voles (Chıonomys Nıvalıs And C. Gud) In Glacıal Perıods And Importance Of Anatolıan Hıgh Mountaın Refugıa
● Derya Çetintürk – Ankara Üniversitesi
The reality of clean energy; wind power plants and bat intraction
● Emre Barlas – Ankara Üniversitesi
Yarı Kurak Mera Alanlarında Çölleşme Riski İle Bitki Tür Dağılımı Arasındaki İlişkiler ve Yarı Kurak Çevresel Hassas Mera Alanlarında Topografik Özelliklerin Vejetasyon Ve Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi
• Ebru Gül – Çankırı Karatekin Üniversitesi

KONFERANS – 11

15:15-16:00

GÖÇ VE SAĞLIK

Moderatör: Hatice Öner Altıok – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı : Elif Duygu Cındık- Head of Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem

KONFERANS 12

15:15-16:00

AŞI, SOLUNUM CİHAZI VE ANTİVİRÜS TEDAVİLERİNİN ADİL DAĞITIMI: SAĞLIK HİZMETİ DAĞITIMINDA HİÇBİR ETİK DEĞERİ UNUTMAMAK

Moderatör: Dilek Öztaş-–Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konuşmacı: M. Utku Ünver- Boston College/ABD

PANEL -11

16:15 -17:30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SAĞLIK KIRILGANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Moderatör: Gülen Güllü – Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
İklim Değişikliğinin Şehirlerde Taşkın Ve Su Baskınları Etkileri;
● Emre Alp – ODTÜ
İklim Değişikliğinin Neden olduğu Sıcak Hava Dalgalarının Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi
Merih Aydınalp Köksal – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğinin Hava Kalitesi Üzerine etkileri ve Sağlık Riskleri,
Gülen Güllü– Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliği Sonucu Yaygınlaşan Sivrisinekler Ve Sağlık Etkileri,
Bülent Alten ve Dr. Filiz Günay – Hacettepe Üniversitesi
İklim Değişikliğine Bağlı Afetler ve Sağlık Etkileri
Aslı Akay – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

PANEL- 12

16:15 – 18:00

COVİD- 19 SALGINI SÜRECİNDE MASKE VE DEZENFEKTAN

Moderatör: Belgin Yıldırım – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Özlem Özkan – Adnan Menderes Üniversitesi

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EKONOMİ
Moderatör: Metin Dam – Adnan Menderes Üniversitesi
Konuşmacı: Şeyhmus Uslu – Adnan Menderes Üniversitesi

BİLDİRİ SUNUMLARI 7

17:30-19:00

Moderatör: Ayşen Özmen-
Konuşmacılar:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE PEYZAJ UYGULAMALARINDA GEÇİRİMLİ SERT ZEMİN KULLANIMININ SU DÖNGÜSÜNE KATKILARI
Gülay Tokgöz, Onur Güngör- İskenderun Teknik Üniversitesi
KENT İKLİMİNE ÇATI VE CEPHE BAHÇELERİNİN ETKİSİ
Aslıhan Esringü, Süleyman Toy – Atatürk Üniversitesi
KÜRESEL ÖRNEKLERDE; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KARBON VERGİLENDİRME UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN İRDELENMESİ
Mehmetali AK, Aslı Güneş Gölbey – İzmir Demokrasi Üniversitesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZEYDEN ULUSALA, ULUSALDAN YERELE POLİTİKA BELGELERİ
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
BAŞKANLAR SÖZLEŞMSI’NIN (COVENANT OF MAYORS) İKLIM POLITIKALARI ÜZERINDEKI ETKISI: ESKIŞEHIR TEPEBAŞI BELEDIYESI ÖRNEĞI
Başak Demiray – Eskişehir Tepebaşı Municipality

BİLDİRİ SUNUMLARI 8

18:00-19:00

Moderatör:
Konuşmacılar:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA AFETE DİRENÇLİ KENT EYLEM PLANI
Burcu Doğan- Tuzla Belediyesi
AFETE DİRENÇLİ KENT İÇİN AFET EYLEM PLANI
Burcu Doğan –Tuzla Belediyesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN KAPASİTESİNİ ARTTIRMA STRATEJİLERİ
Arzu Saygıner Çil, Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit– Sakarya Üniversitesi
BALIKESİR YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ÇALIŞMASI
Zehra Özden Arabacıoğlu, Volkan Karateke– Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SU VE SAĞLIK
Duygu Kavuncuoğlu – Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü