Başvuru Süreci BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA: Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği […]

I.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- BİLİM KURULU Prof. Dr. Ayden ÇOBAN-  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi      Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi      Prof. Dr. Dide KILIÇALP KILINÇ- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi      Prof. Dr. Gönül DİNÇ HORASAN- İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Filiz ABACIGİL-  Aydın Adnan Menderes […]

Kongre Adı: III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi  I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi Kongrelerin Teması: İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek Kongrelerin Tarihi: 16-20 Nisan 2021 Kongrelerin Yeri: Sanal Ortam Kongrelerin Dili: Türkçe-İngilizce Kongrelerin Gerçekleştirileceği Platform: Kongre, sanal toplantılara olanak sağlayan bir platform üzerinde gerçekleştirilecektir. Kongrelerin Gerçekleştirilme Şekli:  Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara giriş şifreleri gönderilerek online kongre […]

III.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- DÜZENLEME KURULU  Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal – Gazi Üniversitesi Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Ayşe Çağlayan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Öğr. Görevlisi, Feridun Ekmekçi – ENVERÇEVKO Dernek Başkanı / Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü /  Muğla Sıtkı […]

III.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- BİLİMSEL SEKRETARYA  Murat Eğilmez –Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Aysun Akgün– Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisi <I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ – BİLİMSEL SEKRETARYA Öğr. Gör.  Ayşen ÖZMEN- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Başvuru Süreci BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA: Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği […]

Bildiri Hazırlama Yönergesi III.ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ VE I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ, BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Tanımlar AmaçMadde 1- Bu yönergenin amacı; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi bilim kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında […]

Kongrelerin Ana Konuları III.ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KONULARI Sıfır Atık Her Politikada Sağlık Tek Sağlık Şehir Sağlığı Sağlıklı Şehir Planlaması Şehir Sağlığı Profili Şehir Sağlığı Gelişim Planı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Şehrin Sağlığını Ölçmek Türkiye’de Atık Sorunu Türkiye’de Yakma Tesisleri Çevre Dostu Atık Metotları Geri Dönüşüm Ekonomisi Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Sorunu Evsel Atık […]

Serbest piyasada rekabet kimi durumlarda kızışabilir. Türk Ticaret Kanunu rakipler arasındaki koşulları belirlemiş ve haksız rekabet hallerini düzenlemiştir. Kanunumuzda sayılan haller örnekseme yöntemi ile sayılmıştır. Haksız rekabet aynı zamanda cezai kovuşturma da gerektiren bir fiildir. Kanunen sayılan başlıca haller; Dürüstlük kuralına aykırı, saldırgan satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye […]

  • 1
  • 2