Patent kısaca, yaptığı buluşa ilişkin olarak buluş sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen belgeyi ifade eder. Faydalı model (pitty patent) ise patente nazaran daha az koşulları bulunan icatlara verilen belgeyi ifade eder. Buluşa patent veya faydalı model belgesinin verilebilmesi için aranan en önemli kriter ise diğer sınai haklarda olduğu gibi yeniliktir. Sanayileşmede esas […]

Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda uygun bulunan sınırlar içerisinde belirlenmesi gereken her türlü işareti ifade eder. Markanız; toplumla iletişim, reklam, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde sunmuş olduğunuz mal veya hizmetlere ilişkin olarak içinde bulunduğunuz piyasada bir değer ifade eder. […]

  • 1
  • 2