About Alban Tanıtım

Kongrelerin Ana Konuları III.ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KONULARI Sıfır Atık Her Politikada Sağlık Tek Sağlık Şehir Sağlığı Sağlıklı Şehir Planlaması Şehir Sağlığı Profili Şehir Sağlığı Gelişim Planı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Şehrin Sağlığını Ölçmek Türkiye’de Atık Sorunu Türkiye’de Yakma Tesisleri Çevre Dostu Atık Metotları Geri Dönüşüm Ekonomisi Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Sorunu Evsel Atık […]

Serbest piyasada rekabet kimi durumlarda kızışabilir. Türk Ticaret Kanunu rakipler arasındaki koşulları belirlemiş ve haksız rekabet hallerini düzenlemiştir. Kanunumuzda sayılan haller örnekseme yöntemi ile sayılmıştır. Haksız rekabet aynı zamanda cezai kovuşturma da gerektiren bir fiildir. Kanunen sayılan başlıca haller; Dürüstlük kuralına aykırı, saldırgan satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye […]

İndirmek İçin Tıklayınız İndirmek İçin Tıklayınız İndirmek İçin Tıklayınız

Patent kısaca, yaptığı buluşa ilişkin olarak buluş sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen belgeyi ifade eder. Faydalı model (pitty patent) ise patente nazaran daha az koşulları bulunan icatlara verilen belgeyi ifade eder. Buluşa patent veya faydalı model belgesinin verilebilmesi için aranan en önemli kriter ise diğer sınai haklarda olduğu gibi yeniliktir. Sanayileşmede esas […]

Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda uygun bulunan sınırlar içerisinde belirlenmesi gereken her türlü işareti ifade eder. Markanız; toplumla iletişim, reklam, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde sunmuş olduğunuz mal veya hizmetlere ilişkin olarak içinde bulunduğunuz piyasada bir değer ifade eder. […]