About Alban Tanıtım

 Önemli Tarihler Kongre Tarihi: 16-20 Nisan 2021 Bildiri Özeti İçin Son Tarih: 20 Mart 2021 Tam Metinler İçin Son Tarih: 20 Nisan 2021 Kongre Kayıt İçin Son Tarih: 05 Mayıs 2021

III.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- BİLİM KURULU  Dr. Öğr. Üyesi, Nuran AKYURT- Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Levent ATALI – Kocaeli Üniversitesi Öğr. Gör. Fatmanur AVAR ÇALIŞKAN- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Pelin AYKUTLAR – İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Burçak BAŞBUĞ ERKAN – Coventry Univesitesi/ İngiltere Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN – Çevre ve […]

Kongre Adı: III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi  I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi Kongrelerin Teması: İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek Kongrelerin Tarihi: 16-20 Nisan 2021 Kongrelerin Yeri: Sanal Ortam Kongrelerin Dili: Türkçe-İngilizce Kongrelerin Gerçekleştirileceği Platform: Kongre, sanal toplantılara olanak sağlayan bir platform üzerinde gerçekleştirilecektir. Kongrelerin Gerçekleştirilme Şekli:  Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara giriş şifreleri gönderilerek online kongre […]

III.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- DÜZENLEME KURULU  Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal – Gazi Üniversitesi Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Ayşe Çağlayan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Öğr. Görevlisi, Feridun Ekmekçi – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Zeynep EREN – Atatürk […]

III.ULUSLARARASI  ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ- BİLİMSEL SEKRETARYA  Murat Eğilmez –Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Aysun Akgün– Sağlık ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisi <I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ – BİLİMSEL SEKRETARYA Öğr. Gör.  Ayşen ÖZMEN- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Başvuru Süreci Bildiri Gönder BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA: Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği […]

Bildiri Hazırlama Yönergesi III.ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ VE I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ, BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Tanımlar AmaçMadde 1- Bu yönergenin amacı; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi bilim kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında […]

III.ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KONULARI   I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ KONULARI  

Serbest piyasada rekabet kimi durumlarda kızışabilir. Türk Ticaret Kanunu rakipler arasındaki koşulları belirlemiş ve haksız rekabet hallerini düzenlemiştir. Kanunumuzda sayılan haller örnekseme yöntemi ile sayılmıştır. Haksız rekabet aynı zamanda cezai kovuşturma da gerektiren bir fiildir. Kanunen sayılan başlıca haller; Dürüstlük kuralına aykırı, saldırgan satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye […]

  • 1
  • 2